‘Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” oluşturuldu

‘Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” oluşturuldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada,

H(K-1) 684-2016 ve H(K-I) 2967-2017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesi oluşturulmuştu. Bu kararların 4’üncü maddesi uyarınca Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesine bağlı, “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” ismi altında bir alt çalışma grubu oluşturuldu. Bu duruma göre:

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin Amacı:

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezininamacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım takip tedavi ihtiyacı olanlara devletimizin bütçe imkânları dâhilinde veya özel veya tüzel kişilerin katkıları ile yapılacak gıda yardımlarınınve/veya diğer buna benzer yardımların koordinasyonunu sağlamaktır.

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin Oluşumu:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesine bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin örgütsel şeması, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir:

Sekil 1: Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin örgütsel şeması.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesine bağlı olarakçalışan Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, AADY Komitesi Başkanının Başkanlığında, aşağıdaki Kamu, Kurum ve Kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır:
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Temsilcisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi
Merkez Kaymakamı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Temsilcisi
Belediyeler Birliği Temsilcisi
Vakıflar İdaresi Temsilcisi
Kızılay Temsilcisi

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin Görevleri:

Gıda Yardım Koordinasyon merkeziningörevleri aşağıda verilmektedir:

İlçe Kriz Yönetim Merkezi ile koordineli çalışarak gıda ihtiyacı olan kişi ve aileleri belirlemek,
Gıda ihtiyacı olan ailelere yönelik tedarik edilen gıdaların yerelde İlçe Kriz Yönetim Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği ve Vakıflar İdaresi görevlileri nezaretinde dağıtımını organize etmek,
İhtiyaç duyulacak gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaları planlamak, organize etmek, denetlemek ve verileri kayıt altına almak,
Gelişmeler hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Komite Başkanınıbilgilendirmektir.

Gıda Yardım Talepleri Nasıl Alınacak:
Gıda talepleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

Muhtarlıklara, Belediyelere, Kaymakamlıklara, Sosyal Hizmetler Dairesine ve Vakıflar İdaresine bireysel telefonla yapılacak müracaatlar,
Başbakanlığın resmi web sayfasından doldurulacak formla.

KKT Kızılayı Derneği resmî web sayfası, telefon ve çağrı merkezlerine yapılacak kayıtlar.

Gıda Yardım Talepleri Nasıl Değerlendirilecek:

Hala hazırda alınan gıda talepleri, ihtiyaçlı insanlara dağıtılabimesi için aşağıda verilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir:
Gelir durumu beyanı,
İşsizlik durumu,
Aile nüfusu,
Dezavantajlı (Engelli, özürlü) birey olup olmadığı.

Gıda Yardım Paketleri Nasıl Dağıtılacak:
Olumlu olarak değerlendirilen gıda yardım talepleri aşağıda izah edildiği şekilde ihtiyaçlı insanlara dağıtımı gerçekleştirilecektir:

Gıda paketleri Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği ve/veya Vakıflar İdaresi tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak,
Hazırlanan paketler AADY Komitesine bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin talimatı ile İlçe Kriz Yönetim Merkezi koordinesinde, yerel Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği ve/veya Vakıflar İdaresi, Belediyeler ve muhtarlıklarla işbirliğinde saptanan kişi veya ailelere dağıtılacak,
Gıda yardımlarının dağıtımına müteakip İlçe Kriz Yönetimi Merkezi AADYKomitesine bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezine geri bildirimde bulunacaktır.

(BRT)