Anastasiadis’ten önemli çıkış: ‘Türkiye ile iyi komşuluk ilişkisi istiyoruz’

Anastasiadis’ten önemli çıkış: ‘Türkiye ile iyi komşuluk ilişkisi istiyoruz’

Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, tüm zorluklara, engellere, gerginliklere ve kabul edilemez eylemlere rağmen, BM Genel Sekreterinin, yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüme ulaşılması amacıyla yaratıcı bir diyalog yönündeki çabalarının başarılı olması için yorulmadan, kararlılık ve siyasi iradeyle çalışmaya devam edeceği güvencesini verdi.

Lefkoşa’da düzenlenen 15. Economist Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ın, bölgesel işbirliğine yatırım yapmaya ve komşu ülkelerle yakın ilişkileri sürdürüp güçlendirmeye devam edeceğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Anastasiades, Kıbrıs’ın aynı zamanda, Avrupa Birliği ile Orta Doğu arasında bir köprü rolü oynamaya devam ederek barış, güvenlik ve bölgesel işbirliği oluşturmaya ve geniş bölgede ve AB içinde özellikle güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin daha geniş bölgedeki ülkelerle hâlihazırda güçlü olan enerji ortaklıklarına yönelik iyileştirmeler yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı devamla, “tüm zorluklara, engellere, gerginliklere ve kabul edilemez eylemlere rağmen, BM Genel Sekreterinin, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızla barış içinde yaşama koşulları yaratacak, Avrupa müktesebatına, değer ve ilkelerine ve insan haklarına dayalı yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüme ulaşılması hedefiyle referans şartlarının belirlenmesi amacıyla yaratıcı bir diyalog yönündeki çabalarının başarılı olması için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”dedi.  

Cumhurbaşkanı bu unsurun, bölgede istikrar yaratacak, çözümsüz sorunlar içinde çalkalanan değil, uluslararası hukukun kabulü ve AB üyeliği özelliğiyle kabul edilecek kanunlarla sorunların aşılmasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rolünü güçlendirecek bir unsur olduğuna vurgu yaptı.   

Cumhurbaşkanı Konferansta yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgesel inisiyatiflerine de değindi. Halklarımızın istikrarı, güvenliği ve refahı için çeşitli alanlarda kurumsallaşmış uzun bir işbirliği aracılığıyla, Yunanistan ile birlikte, İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerle işbirliği mekanizması kurulması konusuna da dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı tüm ilgili tarafların siyasi iradesiyle yeni ortak ilgi alanlarında işbirliğinin genişletilmesi amacıyla Kıbrıs’ta bir Daimi Sekretarya kurulmasının kabulüyle özlü ve koordineli eylemler ve girişimler yönünde ilerlemeye yardımcı olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğu Akdeniz geniş bölgesindeki tüm devletler, bölgede gerginlik ve çatışmalara neden olabilecek değil, bölgesel düzeyde işbirlikleri için katalizör bir rol oynayabilmesi amacıyla deniz sınırlarının belirlenmesinin uluslararası hukuk ve özellikle de Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna dayalı olması konusunda görüş birliğine sahip”.


Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye AB’nin de kabul ettiği gibi, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenesi yönünde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin davetine olumlu yanıt vermesi yönünde bir kez daha çağrıda bulunarak bunun daha önce Kıbrıs, Mısır, Lübnan ve İsrail arasında da yapıldığını hatırlattı ve hiçbir ülkenin bölgesel işbirliği çerçevesinden dışlanmadığına işaret etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm devletlerle iyi komşuluk ilişkileri istediğini ve bunların arasında Türkiye’nin de bulunduğunu söyledi.

“Kıbrıs, sözleşmeli yükümlülüklerini onurlandırarak ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Arap devletleri ve şirketleriyle ama aynı zamanda imzaladığı özel öneme sahip ikili anlaşmaları uygulayarak egemen ve bağımsız bir ülke olarak, tüm kabul edilemez kışkırtmalara rağmen,  egemenlik haklarını uygulamaya sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edecektir” diyen Cumhurbaşkanı ayrıca, bölgenin güvenliğini dikkate alan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen iddialı hedeflere yardımcı olmak isteyen Kıbrıs’ın iklim değişikliği konusunda üstlendiği inisiyatiflere de atıfta bulundu ve bu girişimin bölge ülkeleriyle ortaklığa, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleriyle koordineli eylemlere bağlı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, “nihai amaç,  bölgedeki önde gelen bilim insanlarını ve karar vericileri bir araya getirerek, iklim değişikliği ile mücadelede pratik sonuçları olacak en iyi uygulamaları ve uygulanabilir çözümleri geliştirme hedefini bir araya getirmektir” diyerek sözlerine son verdi.
Kıbrıs Rum Haber Ajansı

Benzer Haberler