BAY-SEN’den eylem

BAY-SEN’den eylem

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) toplu iş sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle Kurum önünde eylem yaptı.

BAY-SEN’in bağlı bulunduğu Hür–İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, BRT’de yaşanan toplu iş sözleşmesi sorunundan dolayı eylem gerçekleştirildiğini kaydetti ve yetkililerin yapması gerekenleri yerine getirmediğini iddia etti.

BRT’nin bir kurum olduğunu, kurumların yasalar ile idare edildiğini söyleyen Serdaroğlu, Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili yasal sürece sendikanın uyduğunu, Yönetim Kurulu’nun Toplu iş sözleşmesinin imzalanması için müdüriyete yetki verdiğini ancak Yönetim Kurulu Başkanının yasada var olan bir maddenin toplu iş sözleşmesinde de olmasından rahatsızlık duyarak TİS’in imzalanmasını engellediğini ileri sürdü.

Yönetim kurulu başkanının Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasasında değişiklik olacağı ve söz konusu maddenin yasadan kalkacak olmasını gerekçe gösterdiğini savunan Serdaroğlu “önce yasanın değiştirilmesi gerekir, ancak sonra söz konusu madde TİS’ten çıkarılabilir” dedi.

Serdaroğlu, Başbakan Ersin Tatar’a sorunlara eğilme ve ülkede iş barışını sağlama çağrısında da bulundu.
Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da BRT çalışanlarının her zaman olduğu gibi huzursuz olduğunu kaydetti ve yıllardır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Emeğinin sömürüldüğünü savunduğu personelin 27 yıldır alamadığı hak ve menfaatlerin bir kısmını Toplu İş Sözleşmesi ile aldığını kaydeden Kanat, ilgili devlet yetkililerinin yaptıkları görüşmelerde toplu iş sözleşmesini incelediğini ve bir sakınca görülmediğini de belirtti.

Kurum müdürünü yetkisini kullanmak için göreve davet eden Kanat, Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını talep etti ve aksi takdirde eylem ve grev gibi tüm yasal haklarını kullanacakları uyarısında bulundu.
BAY-SEN Basın Sorumlusu Mehmet Aktan de hazırlanan basın bildirisini okudu.

Basın bildirisinde, “ BRTK çalışanlarının 1993 yılından bu yana kadrosuz çalıştırılarak emeği sömürülen 27 yılda yoktan var edilen, sırası geldiğinde ödün vererek elde edilen hakların tek güvencesi Toplu İş Sözleşmesi’dir” denildi.

Açıklamada, “Toplu iş sözleşmesi grev ve Referandum Yasası” yürürlükteyken ortaya konulan tavrın kabul edilemez olduğu iddia edildi.
Toplu İş sözleşmesi metnini inceleyen Maliye Bakanlığı’nın imzalanmasında bir sakınca görmediği de ifade edilen açıklamada, “İmza yetkisini elinde bulunduran Müdür Yönetim Kurulu Başkanımız’ın uzlaşmaz tavrı nedeniyle yetkisini kullanamamaktadır” denildi.

Açıklamada Müdür’ün Toplu İş Sözleşmesi’ni Maliye Bakanlığı’na göndermesi istendi ve göndermemesi durumunda eylem ve grev dahil tüm hakların kullanılacağı ifade edildi.

Konuşmaların ardından Kurum önüne siyah çelenk bırakıldı. (BRT)