Çavuşoğlu’nun açıklamaları ‘talihsiz ve endişe verici’

Çavuşoğlu’nun açıklamaları ‘talihsiz ve endişe verici’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) kapatılarak siyasi iradeye bağlanmasının tarihi bir hata olacağını belirterek, “Yapılması gereken YÖDAK’ı daha bağımsız ve özerk bir yapıya kavuşturacak adımları atmaktır” dedi.

Ülkede geliştirilip güçlendirilmesi gereken kurumların başında gelen YÖDAK’ın tam tersine hep olumsuzluklar ve tartışmalarla gündeme geldiğini belirten Özyiğit,  YÖDAK’ın ortadan kaldırılmasının veya varlığının sorgulanır hale gelmesinin birçok sorunu da beraberinde getireceği, bunun da hem üniversitelere hem de ülke ekonomisine geri dönülemez zararlar vereceği uyarısında bulundu.

Özyiğit, bazı kesimlerin özellikle de yetkili makamlarda bulunan kişilerin YÖDAK’ı sorgulatır hale getirmelerinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun YÖDAK’la ilgili “Eğer böyle devam ederlerse yasa önerisi verip atandıkları yolla görevden alınırlar maddesini düzenleyeceğim ve muadili oldukları YÖK’le görüşme yapıp bu görevi Eğitim Bakanlığı olarak üstleneceğim“ açıklamasının son derece talihsiz ve endişe verici olduğunu belirten Özyiğit, “YÖDAK’ın işleyişinde sorunlar olabilir, mevcut kadrodan kaynaklı bazı sorunlar da yaşanabilir. Ancak yapılması gereken bunu gerekçe göstererek önemli bir görev yürüten bir kurumu siyasi iradeye bağlamak değil, tam tersine güçlendirerek özerk bir yapıya kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Yüksek öğrenim alanının ülke açısından son derece hassas ve önemli olduğunu belirten Özyiğit, planlama ve denetleme ile ilgili tüm dünyada bu tür kurumlar her geçen gün artar ve yapıları güçlendirilirken, bizde tam tersine düşünceler içine girilmesinin yanlışlığına dikkat çekti.         

YÖDAK’ın bu tür olumsuzluklarla anılmaması adına başkan ve kurul üyelerine de büyük görev düştüğünü belirten Özyiğit, kurulun çalışmalarını kendi içinde bir bütünlük sağlayarak yürütmesinin öneminin altını çizdi.

Benzer Haberler