CTP’den eleştiri: ‘Ciddi çarpık yapılaşma tehlikesi var’

CTP’den eleştiri: ‘Ciddi çarpık yapılaşma tehlikesi var’

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı değerlendirdi. İmar planını hazırlama sürecinde ciddi bir kaos ortamı bulunduğunu ifade eden CTP, 55/89 Yasası’nın imar planlarını hazırlama konusunda yetersiz kaldığına işaret etti.

CTP ayrıca, planlama hakkının bir kısmının, merkezi hükümetten alınarak yerel yönetimlere devredilmesinin gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İmar planının geçmemesi halinde bölgenin ciddi çarpık yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekilen açıklamada CTP konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Açıklama şu şekilde:

CTP olarak, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesinin geçerlilik süresinin dolmaya yaklaştığı bugünlerde imar planı tartışmalarını dikkatle dinlemekte ve olabildiğince farklı kesimlerin görüşlerini almaya önem göstermekteyiz.

Ülkesel Fizik Planı’nın hazırlanması ve hayata geçmesinde sorumluluk üstlenen ve gerekli iradeyi ortaya koyan CTP, ülkemizde imar hukukun hakim kılınmasını, kamu yararı temelinde imar planlarının hazırlanmasını her zaman önemle savunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilmiş olan imar planının hazırlanma sürecinde, paydaşlarla sağlıklı bir çalışma yapılmadığını ve bundan dolayı da ortaya ciddi bir kaos ortamının doğduğunu saptamış bulunmaktayız.

Söz konusu plan, merkezi yönetim ile belediyeler arasındaki gerekli yetki dağılımını sağlayamamış, bu durum bize 55/89 Yasasının ülkemiz imar planlarını hazırlama konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha göstermiştir.

Özellikle belediyeler yasası reformunun gündemde olduğu bugünlerde, yerel yönetimlerin sorumlu oldukları alanlarda planlama hakkının, merkezi hükümetten belli ölçüde alınarak yerel yönetimlere devredilmesi gündeme gelmelidir. Bu konuda KTMMOB’nin 2015 yılında hazırladığı bilirkişi raporundan yararlanılabilir.

İmar planında kanalizasyon ve arıtma sistemlerine ilişkin detaylı ve somut bir yaklaşımı da görmek mümkün olmamıştır. İlgili altyapı yatırımlarının yapılabilmesi için belediyelerin 51/95 Belediyeler Yasası çerçevesinde inşaat izinlerinde aldıkları vergilere açılım getirilerek altyapıyı yapacak fonlama sistemi oluşturulmalıdır. Bu fon altyapı olmayan bölgelerde inşaat ruhsatına ek olarak ödenek öngörecek ve bu ödenekler belediyelerin genel bütçelerinden ayrı olarak sadece altyapıda kullanılabilir olacaktır. Bu adım, Belediyeler Yasası reformunun bir parçası olmalıdır.

Ulaşım ile ilgili konular da maalesef plan genel söylemler ve temennilerin ötesine geçememektedir. İmar ile ilgili oranların bölgedeki yerel yönetimlerin toplu taşıma sistemini oluşturması şartına bağlanması şeklindeki adımlar, bugüne kadar toplu taşıma öngörüleri hayata geçmemiş olan imar planlarımızın başarılı olmasını sağlayabilir.

Nüfusun ve konut sayısının artmasıyla eş oranlı olarak eğitim kurumlarının inşası ve hizmet vermesi ilgili planda yeteri kadar detaylandırılmamıştır.

İskele’de yapılması öngörülen yeni üniversite veya fakültenin yerine dair bir bilginin son plan haritalarından çıkartıldığı gözlemlenmektedir. Eğer bu bir hata ise düzeltilmelidir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsüne bağlı mühendis akademisyenlerinin yaptıkları çalışmalarda özellikle Long Beach bölgesinin sel tehlikesi ve su baskınıyla karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit plana yansıtılmasına karşın nasıl bir önlem alınacağı belirtilmemiştir.

Her ne kadar yukarıda belirtilen konularda Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının eksiklikleri olsa da, Cumhuriyetçi Türk Partisi planlı gelişim ve kalkınmanın bu ülkedeki önemini çok iyi bilmektedir.

Özellikle imar planının geçmemesi ve tekrar Fasıl 96 kurallarının yürürlüğe girmesi halinde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin ciddi bir çarpık yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı açıktır.

Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak gündeme getirdiğimiz eksikliklerin ilgili belediyeler ve merkezi hükümet tarafından düzeltilmesinin takipçi olacağımızın altını çizeriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi