Dr. Gürkut: Hastane için devlet tasarruf yapsın!

Dr. Gürkut: Hastane için devlet tasarruf yapsın!

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için devlete tasarruf çağrısında bulundu.

Gürkut’un açıklaması şöyle:

Hükümete çağrımdır:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi ve KENDİ KAYNAKLARIMIZLA KENDİ YENİ HASTANEMİZİ yapabilmek için tüm devlet daireleri ve bakanlıklardaki izaz ikramlar, harcırahlar, ödenekler durdurulsun. Örtülü ödenekler, siyasi partilerin devletten aldığı katkılar yeni hastane projesine aktarılsın.Makam arabaları küçültülsün, benzin paralarından tasarruf edilsin, Meclisin, Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının ayrı ayrı düzenlediği resepsiyonlar en azından bir süreliğine yapılmasın. Bakanlıkların hem özel kalem müdürleri, hem basın danışmanları, hem sekreterleri, hem şoförleri olacağına daha planlı çalışılarak siyasi atamalarda sayılar azaltılsın.
Devlet ve hükümet halka bağış kampanyası çağrısında bulunacağına örnek teşkil etsin.
Halk kendi hastanesi için yıllardır sağlık fonu adı altında bağışta bulunuyor zaten. Ülkemizin kurum, kuruluş ve örgütleri ise üzerlerine düşeni zaten yapacaktır, yeter ki önce biz örnek adımlar atalım.”