“Drama, eğitim ve öğretimin her kademesinde başvurulması gereken bir sanat dalıdır”

“Drama, eğitim ve öğretimin her kademesinde başvurulması gereken bir sanat dalıdır”

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından “Kıbrıs’ta Drama ile Yolculuk” konulu seminer düzenlendi.

Etkileşimli Drama Derneği’nden Drama lideri İpek Denizli Karagöz tarafından gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlikte tarihsel bir yolculuk yapılarak drama etkinliği gerçekleştirildi.

Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir.

Dramanın, insanı aktif kılan ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir etkinlik olduğunu söyleyen Karagöz, dramanın insanı kuşattığını ve geliştirdiğini dile getirdi.

Karagöz, “Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda dramadan yararlanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli araçlarından biridir. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Drama yoluyla öğrenme hızlandırılır, etkinleştirilir” dedi.

Karagöz, bu çalışmaların öğrencinin sözcükleri, tutum ve davranışları, devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağladığını ifade etti.

Etkileşimli gerçekleşen etkinlikte Karagöz, öğrenciler ile bir zaman yolculuğuna çıkarak Kıbrıs adası ile ilgili bir drama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrenciler geridönütlerini boyalar ve şekiller ile resmetti.