EL-SEN grevinde çarpıcı nokta: Tek markalı ihale isteniyor!

EL-SEN grevinde çarpıcı nokta: Tek markalı ihale isteniyor!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özel Kalem Müdürü Çağrı Anıl’ın sosyal medyadan KIB-TEK ile ilgili yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Bakanlık ile EL-SEN arasındaki süreci net bir şekilde ifade eden Anıl şunları kaydetti;

“Tek markayı işaret eden ihaleye çıkmam.”

Birebir şahitiyim, bu ülkenin Ekonomi ve Enerji Bakanı mesaisinin önemli bir bölümünü elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi için ayırıyor.

Fiyatlar nasıl düşer?
Cevabı açık. Maliyetleri düşürerek.

Bildiğiniz gibi dün gece yarısı ilgili sendika süresiz grev kararı aldı.
Ve sonrasında elektrik kesintileri başladı.

Neydi grevin amacında iddia edilen?
Sendika ve bakanlık arasında imzalanan mutabakat metnine uyulmaması.

Atılan imzalar ve metin bellidir.

1. Maddeye göre “Enerji Yatırım Komitesi” kurulması ve çalışmaları sonucunda 60MW gücünde santral yatırımı yapılması gerekliliği.

Herkesin bildiği gibi bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın onlarca açıklaması var. Santral kurulması için ihaleye çıkılacak.

Sözü söz.
Ancak bir sözü daha var. Ki bence bu herşeyden daha önemlidir.

“Tek markayı işaret eden ihaleye çıkmam.” Bakan’ın bu sözünü duymayan kaldı mı?  Kalmamıştır.

En özet şekilde anlatmak gerekirse;
Şu an ki şartnameyle ihaleye çıkılırsa, hangi markaya gideceği bellidir.

Kurumun parası, yani bu ülkenin insanlarının parası çarçur edilmeden, hazırlanacak şartnamede daha farklı markaların/şirketlerin bu ihaleye dahil olabilmesi için uğraşılırken yangından mal kaçırır gibi acele edip üç günün beş günün hesabı neden yapılıyor?

Kimse kusura bakacak olan, baksın.
Bu kurum kimsenin babasının malı değildir.

Bu kurumun parası, bu ülkenin insanlarının parası sizin üç beş gününüzden bin kat daha önemlidir.

Sonra.

Elektrik fiyatlarının yani maliyetlerin düşmesi için jeneratör yatırımının yanında güneş enerjisi yatırımı da yapılması gerekiyor. Bunu herkes biliyor.

Enterkonnekte yatırımı sonrasında yenilebilir enerji yatırımlarına daha rahat yönelebileceğiz, ve en önemlisi ürettiğimiz enerji fazlasını satabilecek bir noktaya geleceğiz.

Kabul. Kurum özelleştirilmesin diye yatırım yapılması isteniyor.
Ve yapılacak.

Bunun yanında yenilebilir enerji yatırımlarını görmezlikten mi geleceğiz? Bu ülkenin geleceği için bu konu da en az diğeri kadar önemli değil mi?
Evet.
En az jeneratör yatırımı kadar önemlidir.

İddiadaki gibi uyulmayan! mutabakat metnine göre devam edeyim,

Mutabakatın 2. Maddesi ihtiyaca göre yapılacak istihdamlardı.

Münhale çıkıldı ve sınavla bu istihdamlar yapılıyor.

Mutabakatın 3. Maddesi kurumun devletle olan mahsuplaşmasıydı.

Tümü tamamlandı. Kurumla devlet arasında 1 kuruş alacak verecek kalmadı.

Mutabakatın 4. Maddesi elektrik maliyetlerini aşağıya düşürecek konularda gereken adımların iyi niyetle atılacağının karşılıklı olarak taahhüt edildiğiydi.

Bu konuda yorum sizindir.

Ve son olarak AKSA konusu.

AKSA konusunda Enterkonnekte ve yenilebilir enerji yatırımları dahil yapılmaya çalışılan tüm yatırımlar AKSA’nın bu ülkeden gidebilmesi içindir.

Aksine yapılan tüm yorumların arkasında başka sebepler vardır.

60 MW Gücün üstünde kurulu gücün, önceden işaret edilen bir şekile gitmeden, hatta eğer bu şekile götürülmeye çalışılan bir yapı varsa da bakan’ın daha önce açıkladığı gibi polisiye tedbir gerekirse, polisiye tedbir alınacak şekilde yürütülmesi çok önemlidir.

Dedikodulara fırsat vermeden, yolsuzluklara sebebiyet vermeden bir sonuca varmak herkes için çok daha iyi olacaktır.

Bu ülkede yaşayan herkesin “Daha şeffaf, daha hesap verebilir bir elektrik kurumu yaratmak.” için yapılan tüm bu çalışmalara daha büyük katkı koyması ve destek vermesi dileğiyle.

Benzer Haberler