Girne Akçiçek Hastanesi işçilerine dayanışma ziyareti

Girne Akçiçek Hastanesi işçilerine dayanışma ziyareti

Girne Akçiçek Hastanesi’nde, özel bir firmanın görevlendirdiği temizlik işlerinde çalışan işçiler bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden bir heyet, aylardır Asgari Ücret’in altında çalıştırılan, Sigorta yatırımları yapılmayan ve maaşları da ödenmeyen Girne Akçiçek Hastanesi taşeron işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu temsilcileri işçilerin sorunlarını dinleyerek, devletin başka birimlerinde çalışan diğer taşeron işçilerin de benzer sıkıntılar yaşadığını, bu sorunun kökten çözümünün devlette taşeron çalışmanın sonlandırılarak işçilerin kadroya alınması olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sessizliğini koruyarak sermayeden taraf olduğu bu sistemin emekçilere zarar verdiğini ve devlete taşeron hizmet satan şirketlerin her asgari ücret değişiminde emekçileri mağdur etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Ücret sömürüsü yanında taşeron firmalar tarafından işçilerin hastalık izni, yıllık ücretli izin, fazla mesai gibi her türlü yasal hakkının gasp edildiğini belirten Bağımsızlık Yolu temsilcileri, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın da yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Emekçilerin partisi olan Bağımsızlık Yolu’nun devlette taşeron çalışmanın tamamen sıfırlanarak tüm işçilerin kadroya alınması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve Maliye’den yapılacak tüm ödemelerde İş Yasası’nın 23. Maddesi’ne uygun olarak, işçilerin maaş ve yatırımlarının kontrol edilerek patronun alacağından düşülmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.