Harmancı’dan önemli açıklamalar

Harmancı’dan önemli açıklamalar

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, özelde LTB, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerleşik nüfusa oranla oldukça büyük bir geçici göçmen nüfusa ev sahipliği yapmakta olduğunu söyledi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 26-27 Kasım tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilen Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu’na katıldı. Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenlendi. Gaziantep’te 13 ülke ve 30’u aşkın belediye başkanının katıldığı forumda, “Gaziantep Bildirgesi” ilan edildi ve bildirgeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı da LTB adına imza attı. Cenevre’de 17-18 Aralık’ta eş başkanlığı Türk hükümeti tarafından yapılacak Küresel Mülteci Forumu’na birkaç hafta kala yayımlanan Gaziantep Bildirgesi, belediyeler ve şehirlerin Aralık 2018’de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (GCR) ile Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt (GCM) tarafından öngörülen kritik rollerinin tanınması temeline dayanıyor. Başkan Harmancı, etkinlikte “İnsan onurunu korumak: Temel hizmetlere erişimi teşvik eden yerel yönetimler” konulu bir konuşma yaptı. Başkan Harmancı konuşmasında, istatistikler net olmamakla birlikte KKTC’nin yerleşik nüfusa oranla oldukça büyük bir geçici göçmen nüfusa ev sahipliği yapmakta olduğunu belirterek, bu grupların temel hak ve hizmetlere erişimde yaşadıkları zorluklara ve muhaceret statülerine dayanarak 4 farklı kategoride ele alınabileceğini söyledi.

Başkan Harmancı söz konusu bu grupların çalışma ve oturma izniyle uzun zamandır burada yaşayan ve hatta Kıbrıs’ta doğan (2. jenerasyon) ancak vatandaş ol(a)mayan nüfus, kayıt dışı çalışan emekçi nüfus (ve aileleri), yabancı öğrenciler ile mültecilerden oluştuğunu söyledi.

LTB olarak sığınmacı ve mültecilere hizmet veren Mülteci Hakları Derneği ve SOS Çocuk Köyü ile yakın diyalog ve iş birliği içinde olduklarının altını çizen Harmancı, şu anda KKTC’de yaşayan 100 kişi civarında olan koruma altına alınmış mültecilere Paylaşım Mutfağı ve Kadın Sığınma Evi yoluyla düzenli destek sunulduğunu belirtti. KKTC’de belediyelerin yetki alanlarının oldukça sınırlı olduğunun da altını çizen Harmancı, şunları kaydetti:

“Belediyeler, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi alanlarda yetkisizdirler. Öz gelir yaratma kapasitelerinin düşük olması ve bunun önündeki yasal ve yapısal engeller ise geliştirilebilecek tamamlayıcı hizmetleri sınırlamaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir yandan bu alanda reform ihtiyacının ivediliğine dikkat çekerken, bir yandan da geliştirdiğimiz sivil toplum ve özel sektör iş birliklerinin de desteğiyle, sosyal adalet prensibilye hizmet alanlarımızı genişlettik. Birçok ilke imza attık. Bu hizmetlerin faydalanıcıların büyük bir kısmı konuşmamda saydığım göçmen nüfus olmuştur. Yetki ve kapasitemizi aşan insani konularda ise sivil toplumla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördük. Halka daha yakın olma ve merkezden görünür olmayan birçok dezavantajlı grup ve sorunlarına tanık olmasından ötürü, göçmen ve mülteci nüfusun insan onurunu korumak ve temel hizmetlere erişimlerini sağlamakta yerel yönetimlerin rolü elzemdir. Belediyelerin bu rolü etkin bir şekilde oynayabilmesi için, merkez-yerel yetki paylaşımının bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir”

Benzer Haberler