İşte son anket… Akıncı mı Tatar mı?

İşte son anket… Akıncı mı Tatar mı?

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 80,8’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 3’ü iptal edilmesi gerektiğini ve % 6,4’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.

Tablo 2.Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıp İnanmamasına İlişkin Dağılım

Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıyor musunuz?Yüzde (%)
İnanıyorum18,0
İnanmıyorum78,7
Bir fikrim yok3,3
Toplam100

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafları arasında bir anlaşma olacağına inanıp inanmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 18’i inandığını ifade ederken % 78,7’si inanmadığını ifade etmektedir.

Tablo 3.Araştırmaya Katılan Halkın Adayların Türkiye’ye Yönelik Eleştirel veya Olumlu Söylemi Üzerinden Bir Seçim Propagandası İzlemesini Nasıl Bulduğuna İlişkin Dağılım 

Adayların Türkiye’ye Yönelik Eleştirel veya Olumlu Söylemi Üzerinden Bir Seçim Propagandası İzlemesini Nasıl Buluyorsunuz?Yüzde (%)
Evet, doğru buluyorum26,1
Hayır, doğru bulmuyorum73,9
Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın adayların Türkiye’ye yönelik eleştirel veya olumlu söylemi üzerinden bir seçim propagandası izlemesini nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 26,1’i doğru bulduğunu ifade ederken % 73,9’u doğru bulmadığını ifade etmektedir.

Tablo 4.Araştırmaya Katılan Halkın Garantör Ülkelerden Biri Olan İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra; AB’nin Kıbrıs Üzerindeki Etkisini Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım

Garantör Ülkelerden Biri Olan İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra; AB’nin Kıbrıs Üzerindeki Etkisini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?Yüzde (%)
Olumlu buluyorum18,9
Olumsuz buluyorum38,0
Bir fikrim yok43,1
Toplam100

Araştırmaya katılan Halkın garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin AB’den ayrılmasından Sonra; AB’nin Kıbrıs üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 18,9’u olumlu bulduğunu ifade ederken % 38’i olumsuz bulduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 5.KKTC Hükümetinin Maraş’ın Açılması Yönünde Aldığı Karar Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Dağılım

KKTC Hükümeti Maraş’ın Açılması Yönünde Karar Aldı. Hazırlıklar Sürüyor. Ne Düşünüyorsunuz?Yüzde (%)
Maraş Açılmalı84,4
Maraş Açılmamalı ve Rumlara İade Edilmeli3,4
Maraş’ın Statüsü Olduğu Gibi Kalmalı12,2
Toplam100

Araştırmaya katılan Halkın KKTC hükümetinin Maraş’ın açılması yönünde aldığı karar hakkındaki düşüncelerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 84,4’ü Maraş’ın açılması gerektiğini ifade ederken % 3,4’ü Maraş’ın açılmaması ve Rumlara iade edilmesi gerektiğini, % 12,2’si ise Maraş’ın statüsünün olduğu gibi kalması gerektiğini ifade etmektedir.

Tablo 6.Araştırmaya Katılan KKTC Halkının Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden Sonra Görev Yapacak Cumhurbaşkanından Beklentilerinin Neler Olduğuna İlişkin Dağılım

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından Beklentileriniz Nelerdir?Yüzde (%)
Ülkenin sorunlarına sahip çıkması77,9
Ekonomiden iyi anlaması48,1
Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi27,8
Türkiye ile iyi ilişkiler kurması61,6
Siyasi partilere karşı eşit mesafede durması10,3
Rum tarafı ile iyi ilişkiler kurması7,3
Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurabilmesi12,6
Hükümet ile uyumlu olabilmesi16,8

*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.

Araştırmaya katılan KKTC Halkının Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından beklentilerinin neler olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 77,9’u ülkenin sorunlarına sahip çıkması, % 48,1’i ekonomiden iyi anlaması ve % 27,8’i Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi olarak ifade etmektedir. 

Tablo 7.Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 7 Ocak 2018’de yapılan Milletvekili Seçimlerinde Oyunu Nasıl Kullandığına İlişkin Dağılım

2018 Milletvekili Seçimlerinde Oyunuzu Nasıl Kullandınız?Yüzde (%)
Ulusal Birlik Partisi (UBP)35,8
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)21,3
Halkın Partisi (HP)17,1
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)7,7
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG)2,5
Demokrat Parti (DP)8,7
Yeniden Doğuş Partisi (YDP)6,6
Milliyetçi Demokrasi Partisi0,3
Toplam100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 7 Ocak 2018’de yapılan milletvekili seçimlerinde oyunu nasıl kullandığına ilişkin dağılım % 35,8’i UBP’ye oy verdiğini ifade ederken, % 21,3’ü CTP’ye ve % 8,7’si DP’ye oy verdiğini ifade etmektedir. 

Tablo 8.Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 41,8’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 21,9’u CTP’ye oy vermek istediğini ve % 11,2’Si HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 9.Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 36,2’si Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 29,3’ü Mustafa Akıncı’ya ve %17,4’ü ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir. 

Tablo 10.Araştırmaya Katılan Halkın Yarın KKTC Milletvekili Genel Seçimlerinde Kime Oy Vermek İstediği ile 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediği Arasındaki İlişki 

Yarın Milletvekili Genel Seçimlerinde KKTC Halkı’nın Oy Vermek İstediği Partiye İlişkin Dağılım2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?
Ersin TatarMustafa AkıncıKudret ÖzersayErhan ArıklıTufan ErhürmanSibel SiberToplam
UBP82,58,82,34,61,40,6100
CTP 1,735,71,7,060,00,9100
HP 6,96,981,9,01,42,8100
TDP 9,682,75,8,0,01,9100
TKP – YG,0100,0,0,0,0,0100
DP43,323,333,3,0,0,0100
YDP20,52,34,570,5,02,3100
MDP23,013,3 ,066,7,0,0100
Karma Oy25,749,610,63,56,24,4100
Sandığa Gitmem24,343,08,47,510,36,5100

Araştırmaya katılan Halkın yarın KKTC Milletvekili genel seçimlerinde kime oy vermek istediği ile 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde UBP’ye oy vermek isteyenlerin % 82,5’i Ersin Tatar’a oy vermek isterken % 8,8’i Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir. CTP’ye oy vermek isteyenlerin % 1,7’si Ersin Tatar’a oy vermek isterken % 35,7’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 11Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kalsa, İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 39,7’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 13,1’i Tufan Erhürman’ın ve % 31,8’i Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etmektedir.

Tablo 12.Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 46,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir

Tablo 13.AÇIK UCLU SORU SORULMUŞTUR İSİM VERİLMEMİŞ KİME OY VERECEKSİN SORUSU SORULMUŞTUR. 

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?Yüzde (%)
Ersin Tatar35,0
Mustafa Akıncı 30,1
Kudret Özersay11,2
Erhan Arıklı5,9
Tufan Erhürman14,4
Sibel Siber2,4
Diğer1,0

*** Seçenek Verilmedi, Halkın Kendisinin Söylemesi Söylendi

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 35’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 30,1’i Mustafa Akıncı’ya ve %14,4’ü ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir. 

Tablo 14.Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Ersin Tatar’a Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın Sn. Ersin Tatar’a oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 39,3’ü oy vermek istemediğini ifade ederken % 45,9’u oy vermek istediğini ve % 14,8’i ise belki oy vereceğini ifade etmektedir.

Tablo 15.Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,2’si oy vermek istediğini ifade ederken % 51,3’ü oy vermek istemediğini ve % 14,5’i kararsız olduğunu ifade etmektedir.