“İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve herkese ödenekli izin verilmeli”

“İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve herkese ödenekli izin verilmeli”

Sol Hareket, hükümetin açıkladığı ekonomik tedbir paketini eleştirdi, işten çıkarmanın yasak edilmesi ve herkese ödenekli izin verilmesi çağrısında bulundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketiyle zenginler ve bankaların koruma altına alındığını, krizin faturasının emekçilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere kesildiğini ileri sürdü.

Halkı koruyucu önlemlerin biran önce hayata geçirilmemesi halinde hızlı bir yoksullaşmanın, küçük-orta düzey ölçekli işletmelerin iflasının başlayacağını öne süren Korkmazhan, önlemlerin kamu özel ayrımı yapmadan tüm emekçileri kapsaması; zorunlu hizmetler hariç tüm çalışanlara ücretli izin verilmesi; fatura, kira ve banka borçlarının faizlerinin sıfırlanarak en az 3 ay ertelenmesi; ihtiyaçlı her aileye temel gıda ve sağlık yardımı yapılması; esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmelerde işçi maaşlarının 3 ay süreyle devlet tarafından ödenmesi; esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapalı oldukları süredeki zararları hesaplanarak, vergi ve elektrik borçlarından düşülmesi; serbest, şahıs adına, yarı zamanlı, günlük veya kayıt dışı çalışanlara asgari ücret oranında ödeme yapılması gerektiğini belirtti.

MALİ KAYNAK YARATMA ÖNERİLERİ

Mali kaynak yaratmak için de önerilerde bulunan Korkmazhan, bütçe yeniden ele alınarak daha adil bir bütçe oluşturulması, bütçedeki savunma kalemi iptal edilerek sağlığa aktarılması; ekonomideki kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferlerinin üzerine gidilmesi; bankaların, finans kuruluşlarının ve kumarhanelerin net gelirlerinden yüzde 40 kesinti yapılması; büyük şirketlere ek yüzde 10 gelir vergisi uygulanması; bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan yüzde 5 kesinti yapılması; zenginlere servetlerinin toplam değerinin yüzde 10’u oranında servet vergisi uygulanması önerisinde bulundu.

Korkmazhan, çalışmak zorunda olanlara güvenli çalışma koşulları ve ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılanması gerektiğinin de altını çizdi.