“İşverenlere sosyal güvenlik desteği sağlayan yeni teşvik paketi yürürlükte”

“İşverenlere sosyal güvenlik desteği sağlayan yeni teşvik paketi yürürlükte”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu, en az 1 en fazla 10 çalışanı olan işverenlere 24 ay süresince sosyal güvenlik desteği verileceğini müjdeledi.

Bakan Sucuoğlu, en az bir en fazla 10 çalışanı olan küçük esnafa yönelik sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının iki yıl süreyle devlet tarafından işverenlere iade edilmesini öngören Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Değişiklik Tüzüğü’nün dünkü bakanlar kurulu toplantısında onaylandığını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Bugün yürürlüğe girecek olan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Değişiklik Tüzüğü kapsamında, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren altı ay içinde İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvuran , kendi dahil en az 1 en fazla 10 kişi istihdam eden KKTC vatandaşı işverenlere , başvuru tarihinden itibaren 24 ay boyunca devlet tarafından sosyal güvenlik ödemesi yapılacak.

Tüzük kapsamına girip Sosyal Güvenlik Destek ödemesi almaya hak kazanan işverenlere istihdam tarihine bakılmaksızın istihdam ettikleri kişiler için yatırdıkları Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitlerinin tamamı kadar, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile işverenlerin ise Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı kadar teşvik ödemesi yapılacak.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve işverenlere yapılacak ödemelerde, ödeme tarihi itibariyle Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca işverenlerin yaşına göre öngörülen en düşük prim basamağına denk gelen kazanç esas alınacak.

İşverenlerin sosyal güvenlik destek ödemesinden yararlanabilmeleri için; Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olmaması, Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki borcu ile ilgili olarak yürürlükte olan veya çıkarılacak olan herhangi bir aftan yararlanmamış olması, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması veya borcu varsa bu borcun yapılandırılmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşulu aranacaktır.

Destekten yararlanmak isteyen işverenler , 2 Mart 2020 tarihinden itibaren İhtiyat Sandığı Dairesi ve Şubeleri’ne başvuruda bulunabilecek. ”