Kapalı ve toplu olarak kullanılan mekanlarda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı

Kapalı ve toplu olarak kullanılan mekanlarda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Covid- 19 pandemisi dolayısı ile alınan önlemler kapsamında kapalı ve toplu olarak kullanılan mekanlarda uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Buna göre 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca Kapalı Spor Salonlarında Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

– 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verilmelidir.

– Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışanlar ve müşterilerin, Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda işyerine girişi sağlanmalıdır.

– Tüm çalışanların özlük dosyalarına sağlık özgeçmiş bilgileri kayıt edilmeli ve dosyalanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki çalışanlar salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

– Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

– Tüm çalışanlara Covid-19 hijyen uygulamaları, işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda eğitim (mümkünse e-eğitim) verilmelidir. Belirlenen hijyen kuralları çalışanların görebileceği şekilde ilgili alanlara asılmalıdır.

– Kapalı spor salonlarının faaliyete başlamadan önce her gün dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Her müşteri kullanımından sonra kullanılan aletler dezenfekte edilmelidir. Çalışma alanı, spor aletleri, yüzeyler, lavabo, tuvalet, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, cafe(varsa) çalışan ve müşteri giyinme/soyunma odaları, kapı turnikeleri gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün düzenli olarak temizlenmelidir.

– Kapalı spor salonlarında yer alan duş ve soyunma odaları kesinlikle kullanılmamalıdır.

– Spor Salonlarına kişisel kullanım malzemelerinin (havlu, salona özel, 2. ayakkabı, v.b) üyeler tarafından getirilmesi sağlanmalıdır. Çıplak tenin, kullanılan ekipmana temas etmeyeceği şekilde giysi kullanılmalıdır.

– Çalışanların el hijyenine dikkat edilmelidir. Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir. Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak, ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatları herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.

– Müşteriler, salon çalışanlarını ve birbirlerini korumak amacı ile salona girişte el hijyenini sağlamalı ve hijyen paspasından geçmelidir.

– İşyeri genelinde yapılacak olan tüm faaliyetlerde çalışanların birbirleri veya müşterilerle sosyal mesafe kurallarına uymasına dikkat edilmeli; kişilerin birbirleriyle temasını içeren egzersizler yapılmamalıdır.

– Spor salonlarında yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek üyelerin randevu sistemiyle kabulü sağlanmaldır.

– Çalışan yemekhaneleri dahil salonun tüm kapalı alanları sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak, hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma (iklimlendirme) sistemlerinin ve aspiratörlerin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

– Çalışan yemekhanelerinde temasın en aza indirilmesi ve temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

– Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

– Temizlik İşleri çalışanları maske ve eldiven kullanmalıdır. Uygun aralıklarla ve temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

– Kapalı spor salonları cafe bölümleri için Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan “Restoran & Cafe & Barlarda Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemleri” uygulamakla yükümlüdür.

– Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

– İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

(BRT/SM)

Benzer Haberler