Kıbrıs’ın anketinde çarpıcı sonuçlar… Halk ne istiyor?

Kıbrıs’ın anketinde çarpıcı sonuçlar… Halk ne istiyor?


COMAR’ın anketinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçmenin en fazla önem verdiği faktörlerin sırasıyla “Türkiye ile iyi ilişki kurabilme”, “Siyasi partilere karşı eşit mesafede durma ve tarafsız davranma” ile “Toplum sorunlarına sahip çıkma” olduğu ortaya çıktı. Ancak hangi adaya oy vereceğine henüz karar vermeyenlerin “Toplum sorunlarına sahip çıkma” kriterini ikinci sırada önemsemesi dikkat çekti. 

UBP’YE YÜZDE 47.25 DESTEK… “Önümüzdeki hafta sonu milletvekilliği seçimi yapılsa oyunuzu hangi yönde kullanırdınız?” sorusunu yanıtlayan katılımcılar, UBP’yi açık ara lider yaptı. Buna göre UBP’nin oy oranı yüzde 47.25 olurken, ikinci en fazla desteği yüzde 22.51’le CTP’nin aldığı görülüyor. Üçüncü en yüksek oy oranı yüzde 8.71’le YDP’nin, dördüncü en yüksek oy oranı yüzde 6.57’yle HP’nin oldu. Listede beşinci sırada yüzde 5.69’la DP, altıncı sırada yüzde 5.05’le TDP, yedinci sırada da yüzde 4.22’yle TKP-YG yer aldı.

ADAYLARDAN KAÇAN OYLAR NEREYE GİDİYOR?… COMAR’ın anketi, Cumhurbaşkanı tercihlerinin siyasi dağılımlarında parti kararlarına bağlılık açısından ilginç sonuçlar elde etti. Erhürman’ın CTP seçmeninden yüzde 31.8 oranında oy alacağı tahmin edilirken, aynı seçmen kitlesinin yüzde 45’i Akıncı’ya oy vereceğini söyledi. Tatar, UBP’li seçmenin yüzde 51.7’sinin desteğini aldı ancak yüzde 12.4’lük kesim Akıncı’ya oy vereceğini belirtti. UBP’li seçmenden Özersay’a yüzde 9 ve Denktaş’a da yüzde 9 oranında destek var.

KIBRIS Medya Grubu’nun araştırma şirketi COMAR, ülke gündeminde önemli yer tutan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik anket yaptı.

Kasım 2019’da yapılan araştırma, KKTC genelinde 804 kişiyle rastgele seçim yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı adayında aranan kriterler, seçmenin en fazla önemsediği faktörlerin irdelendiği anket çalışmasında, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihlerinin belirlenmesine en çok katkı yapacak özelliğin “Türkiye’yle iyi ilişkiler kurulması” olduğu belirlendi.

Katılımcıların yüzde 39.4’ü bu özelliğin aday seçiminde kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 16.9’u “siyasi partilere eşit mesafede durması ve tarafsız davranması”na bakacağını; yüzde 12.3’ü “toplum sorunlarına sahip çıkması” konusunu değerlendireceğini, yüzde 8’i hükümetle uyumlu olabilmesi durumuna bakacağını söyledi.

Rum tarafıyla yürütülen Kıbrıs sorunu konusundaki görüşmelerde iyi bir müzakereci olmasına bakacak olanların oranı yüzde 6.5; Kıbrıs Türk kültürünün korunmasına önem vermesine bakacak olanların oranı yüzde 5.5; AB’yle iyi ilişkiler kurabilmesine bakacak olanların oranı da yüzde 4.2 oldu.

Ekonomiden iyi anlamasını kriter olarak görenlerin oranı yüzde 4; Rum tarafıyla iyi ilişkiler kurabilmesi özelliğini önemseyenlerin oranı yüzde 2.2 ve uluslararası örgütlerle iyi ilişkiler kurmasına bakacak olanların oranı da yüzde 1 oldu.

Yaş arttıkça, “Türkiye ile iyi ilişki kurabilme” kriterinin önemi arttı 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçmenin en fazla önem verdiği faktörlerin sırasıyla “Türkiye ile iyi ilişki kurabilme”, “Siyasi partilere karşı eşit mesafede durma ve tarafsız davranma” ile “Toplum sorunlarına sahip çıkma” yer aldı.

Ancak hangi adaya oy vereceğine henüz karar vermeyenlerin “Toplum sorunlarına sahip çıkma” kriterini ikinci sırada önemsemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı seçiminde en belirleyici faktör olarak ön plana çıkan “Türkiye ile iyi ilişki kurabilme” özelliğinde kadınlar ve erkekler arasında az da olsa belirgin bir farklılık var. Kadınların yüzde 35.9’u, erkeklerin ise yüzde 41.3’ü bu kriteri en üst sırada tuttu. Diğer taraftan toplum sorunlarına sahip çıkılmasına kadınlar yüzde 17.4 ile erkeklere göre (yüzde 9.7) daha fazla önem verdiğini ortaya koydu.

“Türkiye ile iyi ilişki kurabilme” kriterine verilen önem, yaş arttıkça yükseliyor.

Bu özellik 18-24 yaş grubundaki katılımcılar için yüzde 23.5 oranında önemliyken, 45-54 ve 55 yaş üstü katılımcılarda yüzde 42 oranında Cumhurbaşkanı seçiminde en belirleyici kriter olarak görülüyor.

“Türkiye ile iyi ilişki kurabilme” kriterinin öneminin farklılaştığı bir başka değişken ise doğum yeri oldu. Kıbrıs doğumlular bu kriteri yüzde 34.7 oranında önemli bulurken, Türkiye doğumlularda bu oran yüzde 51.1 oldu. Doğum yerine göre farklılaşan diğer bir kriter de “Rum tarafı ile yürütülen Kıbrıs sorunu konusundaki görüşmelerde iyi bir müzakereci olması” konusuydu. Kıbrıs doğumlularda yüzde 8.6 oranında önemsenen bu kriter, Türkiye doğumlularda yüzde 1.7’de kaldı.

Cumhurbaşkanı’nın en çok Kıbrıs Türk kültürünün korunmasına önem vermesi isteniyor 

Anket katılımcılarına devleti temsilen eden Cumhurbaşkanı’ndan beklentilerinin neler olduğu da soruldu. Her biri kendi içinde puanlanan 10 beklenti şöyle.

Katılımcıların yüzde 97.1’i Cumhurbaşkanı’nın “Kıbrıs Türk kültürünün korunmasına önem vermesi”ni istediğini belirtti. Yüzde 1.7’lik kesim bunu gereksiz bulurken, yüzde 0.9’luk kesim kararsız kaldı.

Cumhurbaşkanı’nından ikinci en büyük beklenti “Toplum sorunlarına sahip çıkması” (yüzde 96.3) olurken; üçüncü en büyük beklenti de “siyasi partilere karşı eşit mesafede durması ve tarafsız durması” (yüzde 93) oldu.

Cumhurbaşkanı’ndan beklentiler listesi şöyle:

“Kıbrıs Türk kültürünün korunmasına önem vermesi: Yüzde 97.1 ‘gerekli’; yüzde 1.7 ‘gereksiz’; yüzde 0.9 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Toplum sorunlarına sahip çıkması: Yüzde 96.3 ‘gerekli’; yüzde 1.6 ‘gereksiz’; yüzde 1.9 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Siyasi partilere karşı eşit mesafede durması ve tarafsız davranması: Yüzde 93 ‘gerekli’; yüzde 3.5 ‘gereksiz’; yüzde 1.6 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurabilmesi: Yüzde 91.8 ‘gerekli’; yüzde 3.7 ‘gereksiz’; yüzde 3.6 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Hükümet ile uyumlu olabilmesi: Yüzde 90.4 ‘gerekli’; yüzde 5.1 ‘gereksiz’; yüzde 3.6 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Ekonomiden iyi anlaması: Yüzde 87.2 ‘gerekli’; yüzde 6.6 ‘gereksiz’; yüzde 5.7 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Rum tarafı ile yürütülen Kıbrıs sorunu konusundaki görüşmelerde iyi bir müzakereci olması: Yüzde 78.7 ‘gerekli’; yüzde 14.7 ‘gereksiz’; yüzde 5.7 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Uluslararası örgütlerle iyi ilişkiler kurabilmesi: Yüzde 74.5 ‘gerekli’; yüzde 17.1 ‘gereksiz’; yüzde 6.7 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Avrupa Birliği’yle iyi ilişkiler kurabilmesi: Yüzde 73.7 ‘gerekli’; yüzde 15.1 ‘gereksiz’; yüzde 10.1 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Rum tarafıyla iyi ilişkiler kurabilmesi: Yüzde 55.9 ‘gerekli’; yüzde 33.4 ‘gereksiz’; yüzde 9.6 ‘ne gerekli ne gereksiz’.

Akıncı, beklentileri ne kadar karşılıyor? 

Anket çalışması kapsamında toplumun Cumhurbaşkanı’ndan beklentilerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ne oranda karşıladığı soruldu.

Akıncı’nın Türkiye’yle ilişkiler ile hükümetle uyum konusunda beklentileri pek de karşılamadığı belirlendi.

“Kıbrıs Türk kültürünün korunmasına önem vermesi” konusunda beklentilerin yüzde 71.9’unu karşılayan Akıncı, toplum sorunlarına sahip çıkması konusunda da yüzde 56.7 oranında başarılı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siyasi partilere karşı eşit mesafede durması ve tarafsız davranması” konusunda yüzde 53.7; “Türkiye ile iyi ilişkiler kurabilmesi” konusunda yüzde 42; “Hükümet ile uyumlu olabilmesi” konusunda yüzde 47.8; “Ekonomiden iyi anlaması” konusunda yüzde 49.9; “Rum tarafı ile yürütülen Kıbrıs sorunu konusundaki görüşmelerde iyi bir müzakereci olması” konusunda yüzde 57.9; “Uluslararası örgütlerle iyi ilişkiler kurabilmesi” konusunda yüzde 54.9;  “Avrupa Birliği’yle iyi ilişkiler kurabilmesi” konusunda yüzde 55.8 ve “Rum tarafıyla iyi ilişkiler kurabilmesi” konusunda yüzde 71.5 oranında başarılı bulunuyor.

Hangi adayın oyları, kime kayıyor?

Cumhurbaşkanı tercihlerinin siyasi dağılımlarında parti kararlarına bağlılık açısından ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında Tufan Erhürman’ın CTP seçmeninden yüzde 31.8 oranında oy alacağı tahmin edilirken, aynı seçmen kitlesinin yüzde 45’i Mustafa Akıncı’ya oy vereceğini söyledi.

Bu dağılımda Ersin Tatar, UBP’li seçmenin yüzde 51.7’sinin desteğini alırken, bu kesimin yüzde 12.4’ü ise Mustafa Akıncı’ya oy vereceğini belirtti.

Ayrıca UBP’li seçmenden Kudret Özersay’a yüzde 9 ve Serdar Denktaş’a da yüzde 9 oranında destek verildi.

Milletvekilliği için sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin yüzde 33’ü Mustafa Akıncı’ya destek verirken, Ersin Tatar’ın bu kesimden alacağı oy oranı yüzde 3.9 oranında kaldı.

Benzer şekilde olası bir milletvekilliği seçiminde siyasi tercihini henüz netleştirmemiş olanlar arasında yüzde 31.1 oranında Mustafa Akıncı’ya ve yüzde 8.9 oranında da Ersin Tatar’a oy çıktı.

Son iki hükümete yaklaşım nasıl? 

Katılımcılara, “Şimdiki koalisyon Hükümeti ile bu hükümetten önce görev yapan dörtlü koalisyon hükümetini karşılaştırarak genel olarak değerlendirseniz hangisini daha başarılı bulursunuz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 36.9’u “ikisi de başarısız” derken; UB-HP koalisyonunu başarılı bulanların oranı yüzde 24, CTP-HP-TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon hükümetini başarılı bulanların oranı ise yüzde 18.8 oldu.

“İkisi de başarılı” diyenlerin oranı yüzde 3.4, soruyu yanıtsız bırakanların oranı da yüzde 6.9 oldu.

UBP, açık ara önde 

“Önümüzdeki hafta sonu milletvekilliği seçimi yapılsa oyunuzu hangi yönde kullanırdınız?” sorusunu yanıtlayan katılımcılar, UBP’yi açık ara lider yaptı.

Buna göre UBP’nin oy oranı yüzde 47.25 olurken, ikinci en fazla desteği yüzde 22.51’le CTP’nin aldığı görülüyor.

Üçüncü en yüksek oy oranı yüzde 8.71’le YDP’nin, dördüncü en yüksek oy oranı yüzde 6.57’yle HP’nin oldu.

Listede beşinci sırada yüzde 5.69’la DP, altıncı sırada yüzde 5.05’le TDP, yedinci sırada da yüzde 4.22’yle TKP-YG yer aldı.

Benzer Haberler