LAÜ “3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi’nde” temsil edildi

LAÜ “3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi’nde” temsil edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde (USBIK 2020) Lefke Avrupa Üniversitesini başarıyla temsil etti.

Çalışmada Lise öğrencilerinin depresyon düzeyleri incelendi

Kongrede Serin, Uzman Psikolojik Danışman Cemre Anlayışlı ile birlikte hazırladıkları  “Lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi (kktc örneklemi)” konulu bildirisini sunudu. Serin, bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimagusa ilçe merkezindeki liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin depresyon düzeylerinin, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, akademik başarı düzeyleri,  ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, anne baba eğitim düzeyi, anne baba mesleğine göre, anlamlı farlılık olup olmadığının incelenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Serin: Araştırmanın bulgularına göre, kadınların depresyon düzeyleri erkeklere oranla anlamlı düzeyde yüksek

“Çalışmanın genel tarama modelinde uygun örnekleme modeliyle yapılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında KKTC Millî Eğitim Bakanlığına bağlı lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturuyor”diyen Serin araştırmanın örneklemini 85’i kadın (% 42,5), 115’i erkek (%57,5) olmak üzere toplam 200 öğrenciye yapıldığını ve araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ile “Beck Depresyon Ölçeği” (BDÖ) kullanıldığını belirti.

“Araştırmanın bulgularına genel olarak bakıldığında, Kadınların depresyon düzeyleri erkeklere oranla anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer yandan katılımcıların depresyon ölçeğinden elde ettikleri ortalamalara bakıldığında hem kadınların hem de erkeklerin ölçülen depresyon düzeylerinin 30 kritik değerinin üzerinde olması her iki grubunda şiddetli depresyon altında olduklarının göstergesidir. Katılımcıların depresyon düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır”diyen Serin akademik başarılarına göre, akademik başarıları çok kötü olan katılımcıların akademik başarıları iyi olan ve çok iyi olan katılımcılara kıyasla depresyon düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlemlendiğini söyledi.

 Serin, yapılan araştırma çalışmasında katılımcıların ölçülen depresyon düzeyleri sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklılık göstediğini belirterek, öğrenciler lise 1. sınıfa düşük depresyon ile başladıklarını ancak depresyon düzeyleri giderek artış gösterdiğini ve artan depresyon düzeyleri katılımcılar 2. sınıftan 3. sınıfa geçişte gözlemlemdiğini vurguladı. Serin son olarak, 2. Sınıfta yüksek bir noktaya ulaşan depresyon düzeyinin anlamlı şekilde düştüğünün gözlemlendiğini ifade etti.