LAÜ öğrencileri projeleri ile küresel ısınmaya dikkat çektiler

LAÜ öğrencileri projeleri ile küresel ısınmaya dikkat çektiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)  Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencileri tarafından Toplumla Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında “Küresel Isınmaya Farkındalık” projesi  Lefke İstiklal İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Proje, LAÜ Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok  tarafından yürütüldü.

Küresel ısınmaya karşı farkındalık yaratıldı

Projede, küresel ısınmanın doğa ve tüm canlılar için yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekilerek,  küresel ısınmaya karşı hep beraber hareket etmek gerektiğine karşı  farkındalık yaratıldı.

Bozok : Küresel ısınma konusunda küçük yaştaki bireyleri bilinçlendirmek önemli

“Yürütülen projede küresel ısınma konusunda  bireylerin bilinçlendirilmeye küçük yaştan itibaren başlanılması gerektiği ve küresel ısınmanın çevremizdeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla küçük yaştaki bireyleri bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirten” Bozok, küresel ısınmanın olumsuz sonuçları olan iklim değişimi, tatlı su kaynaklarının tükenmesi, sıcaklık artışı gibi sorunlara çözüm üreterek gelecek nesillere ve tüm canlılara yaşanabilir bir dünya bırakmak gerektiğine dikkat çekti.

LAÜ öğrencileri tarafından Lefke İstiklal İlkokulu’ndaki öğrenciler  küresel ısınma konusunda bilgilendirildi

Projeyi uygulayan  öğrenciler, topluma küresel ısınmanın toplum ve insanlığın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve ortadan kaldıracak duyarlı bilinçli bireyler kazandırmak açısından projelerinin son derece verimli geçtiğini belirterek, amaçlarına ulaştıklarını dile getirdiler.  Ziyaret edilen Lefke İstiklal İlkokulu’ndaki öğrencilerin  küresel ısınma konusunda bir ön bilgiye sahip olduklarını belirten öğrenciler, ilkokul öğrencilerinin daha fazla öğrenmeye istekli olduklarını ve küresel ısınma ile ilgili öğrendiklerini hayatlarına aktararak, sorumluluklarının bilincinde olacaklarına inanıyoruz dediler.

Projeden sorumlu LAÜ öğrencileri, sunumlar yaparak öğrencilere küresel ısınma ile ilgili materyal dağıtarak posterler astılar.