LAÜ’de, düzenlenen seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları irdelendi

LAÜ’de, düzenlenen seminerde Liderlik Teorileri ve Kavramları irdelendi

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından “Liderlik” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer, Macau Institute for Tourism Studies öğretim üyelerinden Dr. Ali Bavik tarafından verildi.

 Seminerin teması, öğrencilerin liderlik yeteneğini geliştirmesini desteklemek ve liderlik kavramsallaştırmalarından haberdar olmalarını sağlamak üzerine kuruldu. Oturum, belirli liderlik zorluklarına ve pratik sorunlara işaret ederken liderlik teorileri ve etkili liderlik kavramları sunmayı amaçladı. 

“Seminerde, iş dünyasında iyi bir lider olmanın günümüzdeki önemi ele alındı”

  Seminer boyunca, öğrenci merkezli öğretim tekniği kullanılarak interaktif bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Bavik, iyi bir liderin özelliklerinden sözederek öğrencilerin bu özellikleri edinmek için neler yapmaları gerektiğini, iyi bir lider olmanın onlara kazandıracaklarını ve bunlarla ilintili konuları ele aldı. Aynı zamanda, iş dünyasında iyi bir lider olmanın günümüzdeki önemi de ele alındı.

Seminer, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı ve Bavik’e birçok soru soruldu. Öğrenciler seminerin sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrencilerden alınan geribildirimler doğrultusunda verimli ve faydalı bir etkinlik  gerçekleştirildi.