Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifası okundu

Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifası okundu

Milletvekilliğinden istifa kararını dün akşam Twitter hesabından duyuran UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na ilettiği talebi, Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

İç tüzük gereği Özgürgün’ün istifasının gerçekliği, Meclis Başkanlık Divanı’nda görüşülecek ve Divan kararı Meclis Genel Kurulu’na sevk edilerek oylanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak online oylama için test yapıldı, ardından sunuşlara geçildi.

Genel Kurul’da daha sonra 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin ivediliği oylandı ve kabul edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin ivediliği oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı ve oy birliğiyle onaylandı.

Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının,  Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerinin yapılması oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliği görevinden çekilmesine ilişkin tezkere okundu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis İç Tüzüğü’nden milletvekilliğinden çekilmeye ilişkin kuralı okudu.

İlgili iç tüzük kuralı şöyle:

“Bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurul’a sunar.

Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olur.”

Benzer Haberler