Resmi Gazete’den Haberler

Resmi Gazete’den Haberler

Cumhuriyet Meclisi gündemine sunulan Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, görüş ve önerilerin iletilmesi amacıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tasarıların içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla, görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na iletilebilecek.
Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla, yasanın amaca uygun olarak özel güvenlik izni verilmesinde, Özel Güvenlik Görevlilerinde, kurucu ve hissedarlarında aranacak şartlarda uygulanabilirlikte kolaylık sağlanması amacı ile birtakım değişiklikler yapılması öngörülüyor.
Daha önce işveren tarafından ödenecek eğitim ücreti yeni yapılan düzenlemeyle “Eğitim alacak veya sınava girecek kişiler tarafından eğitim ve sınav ücreti ödenmesi” şeklinde değiştirildi ve ödenecek ücretlerin oranları düşürülerek yeniden belirlendi.
Değişiklik tasarısına, mevcut şirketlerin durumuyla ilgili geçici maddeler konarak, yeni ek önlemler alınması hedefleniyor.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ
Halkın bilgisine sunulan Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’yla “özel gereksinimli bireylerin Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları ve özel eğitim okullarının açılması, birim ve kurul kurulması, bunların denetimi ve bu kurumların çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amaçlanıyor.
ULUSAL ORGANİK ÜRÜN LOGOSU TÜZÜĞÜ
Organik Ürün Yasası altında “Ulusal Organik Ürün Logosu Tüzüğü” hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, üzerinde bulunduğu ürünün veya gıdanın veya yemin, organik olarak üretildiği ve sertifikalandırıldığına kanıt gösterecek, yerel organik tarım üretimlerine dikkat çekecek ve tüketicileri bu doğrultuda bilgilendirmeye yardımcı olacak ulusal düzeyde bir organik üretim logosu geliştirmeyi amaçlıyor.

Tüzük, ulusal organik ürün logosunun mülkiyeti, yönetimi, kullanım koşulları, başvuru ve izin prosedürüne ilişkin kurallar ile uyumsuzluk veya aykırı faaliyetlere ilişkin kural ve yaptırımları kapsıyor.