Şehir Plancıları Odası: Mehmetçik İmar Planı’na ne oldu?

Şehir Plancıları Odası: Mehmetçik İmar Planı’na ne oldu?

Şehir Plancıları Odası, Mehmetçik İmar Planı hakkında açıklamada bulundu. Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşte yazılı açıklama:

“3 Aralık 2021 tarihinde hem Mehmetçik Belediyesi hem de Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesaplarından Mehmetçik İmar Planı’nın Belediye Meclisinde “OY BİRLİĞİ” ile ONAYLANDIĞINI duyurmuştu. Peki Mehmetçik İmar Planı neden hala yürürlüğe girmedi?

Neden yürürlüğe girmediğini, yasal süreci ve bu süreçte yaşananları anlatmaya çalışalım;

55/1989 İmar Yasası tahtında hazırlanan İmar Planları, yine bu yasa altında çıkarılan Birleşik Kurul Tüzüğü uyarınca, bir süreçten geçip, oluşturulan Birleşik Kurul tarafından onaylanmaktadır.

14 Nisan 2021 – Halkın Katılımı toplantısı yapıldı ve bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin ve kurum kuruluşların görüşleri alındı. Bunun üzerine gelen görüşler değerlendirip Taslak Plan üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak Plan ekibi tarafından Plana son şekli verildi. Buraya kadar Şehir Planlama Dairesi ve Mehmetçik Belediyesi birlikte çalışarak ortak noktada ilerledi. Buna rağmen hazırlanmış olan plan Şehir Planlama Dairesi Müdürü tarafından Birleşik Kurula gönderilmedi. Bunun sebebi ise Mehmetçik Belediye başkanının ve Meclis üyelerinin halkın katılımından sonra yapılan değişiklikler üzerine ekstra yapmış oldukları taleplerdi. Bu noktaya kadar uzlaşı ile hazırlanan plan üzerinde bir anda kişisel çıkarlar için fazladan 1300 dönümlük alanın açılması isteniyordu. Plan ekibinin bunu kabul etmemesine rağmen Şehir Planlama Dairesi müdürü personele bu değişiklikleri yapmasını Kamu Görevlileri Yasası kapsamında yazı ile emrederek zorla yaptırdı. Bu yapılırken Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmelinin iddiası, bu değişiklikler yapılırsa meclis üyelerinin ilk oylamada Plana onay verecekleriydi. Peki sonra ne oldu?

12 Ekim 2021 – Zorla yaptırılan değişiklik sonrasında Mehmetçik İmar Planı Birleşik Kurul süreci resmi olarak başlatıldı.

27 Ekim 2021 – Birleşik Kurula İmar Planı son şeklinin sunumu yapıldı. Sunumdan sonra, zorla yaptırılan değişikliklere rağmen Belediye Meclisi üyelerinden daha fazla talep geldi. Ancak bu noktadan sonra yasal olarak plan üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

3 Aralık 2021 – Mehmetçik Belediye Meclisi, Mehmetçik İmar Planını oylamak için toplanır ve hiçbir yasa ve tüzükte yeri olmamasına rağmen, sosyal medyada duyurdukları gibi oybirliği ile onaylanmamış, oybirliği ile KOŞULLU olarak onaylanmıştır. Böylece bir İmar Planı süreci daha Belediye Başkanı ve Şehir Planlama Dairesi müdürü tarafından tıkanmıştır. Çünkü ilgili yasa ve tüzüğe göre oylama sonucunda Plan ya onaylanır ve yürürlüğe girer, ya da “Red” edilerek red gerekçeleri ile Şehir Planlama Dairesine gönderilir.

Son noktada; 5 yıldır yaptığı Planlama ile ilgili yapılan işlerinin %90’ını yasadışı gerçekleştirdiği için yargının sürekli dur emri verdiği Şehir Planlama Dairesi’nin bu yasadışı çalışmalarına bir yenisini eklemek için çalışma yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız. Dairede çalışan meslektaşlarımızı gerek hiçe sayarak gerekse şubelere gönderip merkezden uzaklaştırarak daha rahat yasa dışı işlem yapma arzusunda olan Daire idaresinin son olarak Mehmetçik Belediyesiyle yasa ve tüzüklere aykırı plan yayınlatma çabasında olduğu bilgimize gelmiştir.

Ekim ayında Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin bölgesi için hazırlanan planın yürürlüğe girmesi için son aşama olan Birleşik Kurul’a sunma davetinin yapılması istemiyle Bakanlık bahçesinde başlattığı çadır eylemine bizler de oda olarak destek vermiştik. Bölgesinin planlı gelişimi için eylem yapıyor olduğunu düşünerek destek verdiğimiz Başkan’ın ne yazık ki bu süreç içerisinde şehir planlama mesleği etik sınırları dışına çıkılması ve yasa dışı bir şekilde planın değiştirilmesi için Daire idaresiyle birlikte çaba harcadığını öğrendik.

Şehir plancıları olarak planın birleşik kurula sunulduğu şekliyle yürürlüğe girmesi için her türlü çabayı sarf edeceğimizi belirtmiştik. Ancak gelinen noktada yasalara aykırı şekilde o koşulların yerine getirilmesiyle ancak planın yürürlüğe girebileceği tarafımıza bildirildi. Dairede çalışan meslektaşlarımızın, tıpkı Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planında olduğu gibi yasadışı çalışmayı reddetmesi üzerine kamuda görevli olmayan meslektaşlarımıza bu koşulları yerine getirmeleri teklif edilmiştir. Hem meslek etiğimize hem de İmar Yasası ve Birleşik Kurul Tüzüğüne aykırı olan bu harekete karşı oda olarak sessiz kalmayacağımızı gerek planlı yaşama hakkımızı gerekse de mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını yargı yoluyla arayacağımızı bildirmek isteriz.

Sırf belediye meclisi üyesi oldu diye, kendi arazilerinden daha fazlasının imara açılmasını koşul sunanlar ve bunlara çanak tutanlar yıllardır yapılan çalışmaların rafa kaldırılmasına, bir bölgenin daha plansız kalmasına ve belirsizliğin oluşmasına neden olmaktadır.

Tüm Kamuoyuna Üzülerek Bildiririz.