T.C. Adalet Bakanlığı’ndan Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne “Uzlaştırmacı Eğitimi” yetkisi

T.C. Adalet Bakanlığı’ndan Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne “Uzlaştırmacı Eğitimi” yetkisi

Kıbrıs İlim Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’de uzlaştırmacı eğitimiverebilecek kurumlar arasında ilan edildi. Bu karar ile üniversitemiz KKTC’de bu yetkiyi alan ikinci üniversite oldu.

Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesine dair diğer hususlar 2017 yılında T.C. Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenmişti.
Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre uzlaştırmacı olarak görev alacak kişiler sadece belirlenen eğitim kurumlarından eğitim almak zorunda. Eğitim verme yetkisi ise Türkiye genelinde 47 üniversiteve Türkiye Barolar Birliği ile sınırlandırıldı.

UZLAŞTIRMACILIK NEDİR?

Uzlaştırmacılık; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma olarak tanımlanmaktadır. Uzlaşma; Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir.

Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusu olmaktadır. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu mümkün olmaktadır. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalı ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esas kabul edilmektedir.

Eğitime; avukatlar, ve üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren/ hukuk öğrenimi görmüş Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi mezunu olanlardan ‘Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku’ derslerinden en az ikisini almış olanlar katılabilmektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı tarafından aldığı Uzlaştırmacı Eğitimi yetkisi ile Bakanlığın belirleyeceği süreç doğrultusunda ve belirlenen program çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayarak,üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi (KİÜSEM) koordinasyonu ile önümüzdeki dönemde Türkiye’deyedifarklı ilde uzlaştırmacı eğitimlerine başlayacaktır.

Benzer Haberler