TC ve KKTC hükümeti arasında veri paylaşımına ilişkin iş birliği uygulama protokolü resmileşti

TC ve KKTC hükümeti arasında veri paylaşımına ilişkin iş birliği uygulama protokolü resmileşti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı uluslararası anlaşmalara ilişkin 14 kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 “7241 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” da Resmi Gazete yer aldı.