“Tedbirlerle ilgili eksiklikler var, açıklama bekliyoruz”

“Tedbirlerle ilgili eksiklikler var, açıklama bekliyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı’nın, Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlattığı tedbirlerle ilgili bazı eksiklikler bulunduğunu savundu;  elzem hizmetler sınıfında bulunan,  bilfiil aktif olarak çalışan ve risk altında bulunan kamu personeline, Polis, Sağlık, Belediye, Merkezi Cezaevi, Sivil Havacılık, Liman Başkanlığı, Gümrük ve Basın çalışanlarına neden hala test yapılmadığını sordu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, eksikliklerle  ilgili açıklama beklediklerini kaydetti.


Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın neden uygulanmadığını da soran Bengihan, şöyle dedi:

“Bu Yasa, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili kuralları, komiteleri ve ulusal odak noktasını, bulaşıcı hastalıklara ilişkin bildirilerin usul ve esasları ile verilerin kayıt altına alınmasını, salgın hastalıkların araştırılması ve kontrolü ile erken uyarı ve yanıt sisteminin usul ve esaslarını kapsamaktadır”.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası adı altında Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi oluşturulması gerektiğini anlatan Bengihan, bu komiteler  oluşturulmayarak Başbakanlığa ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sadece tavsiye vermekle görevli bilim ve koordinasyon komitelerinin oluşturulmasının nedenini de sorguladı.

Bengihan, oluşturulan bu bilim ve koordinasyon komitelerinin hiçbir yasal dayanağı, görev yetki ve sorumlulukları bulunmadığını da ileri sürdü.