Türkiye vatandaşlarına özel statü

Türkiye vatandaşlarına özel statü

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün Türkiye’den gelenler için ‘sorun yaratabilecek’ bazı maddelerine “genelge” ile açılım getirildi

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ‘özel statü’ genelgesi ile birlikte yürürlüğe girdi. Yabancıların ülkeye giriş, kalış ve çıkışı ile ilgili hazırlanan tüzükte, İçişleri Bakanlığı “değişiklik yok” dese de, YDP Başkanı Erhan Arıklı’ya göre TC uyruklu kişiler için bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

Dila ŞİMŞEKYENİDÜZEN

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yeni bazı açılımlar getirildi. Bunun için tüzüğe “genelgeler” eklendi. Bakanlar Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında uzlaşmazlığa neden oldu tüzük, genelgeler yoluyla değiştirildi.
İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, itirazlar üzerine bir ‘genelge’ ile birlikte yürürlüğe girdi. Tüzüğün, Türkiye’den gelenler için ‘sorun yaratabilecek’ bazı maddelerinde değişiklik olduğu belirtildi.

 ‘Özel Statü’ Genelgesi’ne bağlı Tüzük’teki değişiklikler şöyle:

 • Ülkede yaşayan 60 yaş üzeri TC vatandaşlarının, her sene sağlık raporu almasını gerektiren madde düzenlenerek, sadece ilk ikamet izninde rapor istenmesi sağlandı. Bu şekilde, en az son bir senedir ülkede yaşayan 60 yaş üstü TC yurttaşlarında sağlık koşulu da aranmayacak.
 • Evli çiftlerde bir kişinin konut satın alması halinde yalnızca ev sahibi değil çiftin her ikisine de otomatik ikamet izni verilecek.
 • “Asgari ücretle çalışan kişi ikamet izniyle ülkeye sadece 3 aile bireyini getirebilecek, daha fazla birey getirmek istiyorsa ek gelir gösterecek” maddesine, aile bütünlüğünün bozulmaması gereği nedeniyle itiraz edildi ve bu madde yeniden düzenlendi. Çalışan kişi ailesinden daha fazla bireyi adaya getirebilecek. Tüm bu değişiklikler bir ‘genelge’ ile düzenlendi.

Yeni kurallar

Tüzükle uygulamaya girerken; KKTC ile TC arasında iki ülke vatandaşlarına ilave kolaylık tanınmasına ilişkin anlaşma sebebiyle, TC yurttaşlarına ‘özel statü’ verilmesine ilişkin yeni kurallar belirlendi.

Genelge ile yabancılar için düzenlenen tüzükte değişiklik yapıldığı öğrenildi.

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, “Tüzüğün ruhuna karşıydık. TC yurttaşlarını, diğer ülke yurttaşları ile aynı kategoriye koymak, Türkiye ile KKTC arasında imzalanmış uluslararası anlaşma açısından yanlıştı” şeklinde konuştu.

Arıklı, tüzükle ilgili, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bazı noktalarda genelge düzenlendiğini ve genelgenin, 23 Ekim’de tüzükle beraber yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Gelinen aşamadan memnun olduklarını dile getiren Arıklı, öğrenciler ve çalışma izni ile ilgili de bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret etti.

“Öğrenciler için de bir düzenleme getirilmeli”

Arıklı, TC yurttaşı öğrencileri için “Öğrencilerin ülkede kalışını kolaylaştıran bir uygulama yapmalıyız. Balkan ülkelerinde ve Türkiye’de, öğrenciler çok kolay ülkede kalabilirken, bedava denecek tutarlarla yurtlarda kalıyorlar. Avrupa’da, öğrencilere okul saatleri dışında yarı zamanlı çalışma izni de veriliyor. Bu şartlar altında rekabet etmemiz çok zor” dedi.

Öğrencilere olan teşviğin artması ve prosedürlerde kolaylık sağlanması gerektiğini belirterek, bu şekilde eğitimin ‘eziyete’ döndüğünü söyledi. Arıklı, genelgeye olumlu baktıklarını ekledi.

Tüzükte TC yurttaşlarına ‘özel statü’ değişikliği

YDP Başkanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanlığı’nın tasarladığı İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne karşı çıkarak, tüzüğün uygulamada türlü zorluklara sebep olacağını aktarmış, bunu Meclis Genel Kurulu’nda da dile getirmişti. “Başbakan Ersin Tatar ile Sayın Baybars’ın bir görüşme yaptığına inanıyorum. Bu sebeple de genelge ile bazı değişiklikler yapıldı” dedi.

Buna göre, YDP’nin itiraz ettiği unsurlar şu şekilde:

 • Ülkede yaşayan 60 yaş üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, her sene sağlık raporu almasını gerektiren maddeye karşı çıkılarak, sadece ilk ikamet izninde raporun istenmesi sağlandı. Bu şekilde, en az son bir senedir ülkede yaşayan 60 yaş üstü TC yurttaşlarında sağlık koşulu da aranmayacak.
   
 • Evli çiftten bir kişinin ev alması ile sadece o kişiye ikamet izninin otomatik olarak verilmesine, diğer kişinin ise oturma veya çalışma izni almasını içeren maddeye karşı çıkıldı. Böylece, evli çiftten bir kişinin konut satın alması ile her ikisine de otomatik olarak ikamet izni verilecek.
   
 • ‘Asgari ücretle çalışan kişi ikamet izniyle ülkeye sadece 3 aile bireyini getirebilecek, daha fazla birey getirmek istiyorsa ek gelir gösterecek’ maddesine, aile bütünlüğünün bozulmaması gerektiği nedeniyle itiraz edildi. Çalışan kişi, ailesinden daha fazla bireyi getirebilecek.

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde, değişiklik yaşayan başlıca noktalar şöyle:

 • Asgari ücretle çalışan kişi ikamet izniyle ülkeye sadece 3 aile bireyini getirebilmesi ve  Aile ikamet iznine ‘destekleyici’ sınır getirilmesi
   
 • İkamet izni için 60 yaş üstü kişilerden kayıt alma
   

Tüzükte neler var?

Tüzükte yer alan ve öne çıkan maddeler şu şekilde:

 • Bir yabancının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vize ile kalış süresi, her defasında doksan günü ve her yüz seksen günde doksan günü geçemeyecek.
 • 90 gün ikamet izni tamamlanan birisi, 3 yerine 80 günün ardından yeniden ülkeye giriş yapabilecek.
 • Ülkeye girişte vize verilmesi için Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından en az 2 ay geçerliliği olan pasaport istenirken, bunun dışında kalan ülke yurttaşlarından en az 6 ay geçerliliği olan pasaport talep edilecek.
 • Giriş vizeleri türlerine ayrıldı
 • Gelen kişiler, vize türüne göre nereye geldiğini, hangi amaçla geldiği belirtilecek ve vize türüne göre verilen sürenin dışına çıkamayacak.
 • Örneğin ‘Turizm vize’ ile girmişse en fazla 90 gün, ‘staj- kurs vizesi’ ile gelmişse bu sürenin bir hafta fazlası, çalışma izni ile gelmişse 30 günlük bir vize verilecek.
 • Vizelerin uzatılması ve iptali detaylandırıldı.

İçişleri Bakanlığı İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiğini açıkladı ve ulaşılabilecek linkleri duyurdu

İçişleri Bakanlığı, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün, Bakanlar Kurulu tarafından 25 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlandığı şekli ile 23 Ekim’de yürürlüğe girdiğini açıkladı ve ulaşılabilecek linkleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizde yıllardır tartışılan, pek çok siyasal ve sosyal sorunun merkezine oturan, kayıt dışılığın önlenmesi çalışmalarının önemli bir adımını oluşturan İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, Dünya, Avrupa ve Türkiye’deki muadil yasalar harmanlanarak, gerek evrensel haklara ve gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, nüfus, ekonomik ihtiyaçlar, çalışma hayatının devamlılığı, güvenlik boyutu, sosyal gereksinimler ve uluslararası ilişkileri bağlamında ele alınarak değerlendirilmiş ve tamamlanmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün temel amacı olan ülkede kayıtlılığın sağlanması, yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışlarını düzenleyen vize türleri, süreleri, koşulları, iptal şartları ile yabancıların ülkede doksan günden uzun süreli kalışlarında alınması gereken ikamet izinleri, bu izinlerin türleri, süreleri, koşulları, iptal şartlarını içeren kriterler için daha önce 12 Eylül 2019 tarihinde bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan tüzük ve yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, ülkedeki nüfusun bir bütün halinde kayıt altına alınması hedefine halel gelmeksizin ve tüzüğün genel ruhuna aykırı olmayacak şekilde 34/2000 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma çerçevesinde TC vatandaşlarına ve bazı diğer ülke vatandaşlarına genelge ile ek kolaylıklar getirilerek tüzükle birlikte hayata geçirilmiştir.”

Açıklamada, dün yürürlüğe giren Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret yasasının 20.maddesi altında düzenlenen “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” hakkında detaylı bilgiye bakanlık resmi internet adresi https://icisleri.gov.ct.tr/ ile ulaşılabilineceği; ikamet İzinleri için http://www.muhaceret.gov.ct.tr/ikamet/ikamet-bilgileri;   vizeler için ise http://www.muhaceret.gov.ct.tr/ikamet/vize-bilgileri linkinden bilgi alınabileceği belirtildi.

The Summary of “Regulantion On Residence Permit and Visas” için http://icisleri.gov.ct.tr/Portals/32/VISA-EL%20BROSURU%20%28ENG%29.pdf linkine bakılması istendi.

Benzer Haberler