“Yasal çerçevede hareket edilmesi Kovid-19 ile mücadeleyi etkin kılar”

“Yasal çerçevede hareket edilmesi Kovid-19 ile mücadeleyi etkin kılar”

 Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadelede, yasaların öngördüğü kural ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin hayati önemde olduğuna vurgu yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bu denli bir halk sağlığı krizinde, atılması gereken doğru adımların atılarak sistemin olumlu yönde dönüştürülmesine başlanabileceği kaydedilerek, yapılacak en doğru şeyin, salgın hastalık dönemlerinde kullanılmak üzere oluşturulan ve Aralık 2018’de yürürlüğe giren “Bulaşıcı Hastalıklar Yasasında” belirlenen adımların atılması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yasada süreci yönetmede yetkinin kimde olacağının açıkça belirtildiği kaydedilerek, yasanın 7. maddesi kapsamında, salgın hastalık döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, yasa çerçevesinde oluşturulacak diğer komitelerin koordinasyonunu sağlamak yanında, sürveyansta bilgi akış sistemi ve bildirim ağının etkin işlemesini ve bu çerçevede bilginin tek tip ve standart olmasını sağlayacağına işaret edildi.

Açıklamada, “Burada önemli olan husus, bizzat sahada olan kişilerin bu sürece bağlayıcı olarak yön verici olmasıdır. Yasada çalışma esasları net olarak belirlenmiş olan bu komitelerin işlevselliği için gerekli tüzüklerin hazır olduğu bilgimizdedir.” ifadelerine de yer verildi.

Açıklamada ayrıca, gelinen süreçte, halihazırda var olan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” altında yer alan komitelerin etkin hale getirilmesi yerine, kriz yönetimi kapsamında yasal zemini ve bağlayıcılığı olmayan ve sadece danışma fonksiyonu gören komite ve kurullarla salgın sürecini yönetmenin hem bu kurullarda görev yapanların motivasyonunda, hem de halkın yöneticilere olan güveninde sıkıntı yarattığı savunuldu.

Hasta Hakları derneği açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Yaşadığımız bu zor süreçte yönetenlerin yasal çerçevede hareket etmesi, sadece hukuka uygunluk gereği değil, işlevsellik açısından da önem taşır. Salgınla ilgili tek bir merkezden bilimsel veri ve sonuçların toplanması, topluma tek bir kaynaktan güvenilir bilgi aktarılması krizin daha etkin yönetilmesi açısından hayati önemdedir.

Kovid-19 mücadelesinde başarılı olabilmemiz için bizi yönetenlerle halkın birlikte hareketi, iş birliği ve dayanışması çok önemlidir. Yönetenlere karşı oluşan güvensizlik duygusu daha da derinleşirse, halkın uzmanların önerilerine ve yönetenlerin koyduğu yasak ve kurallara uymak konusunda salgınla mücadele edebilme motivasyonu çok kolay zarar görebilir.

EHHD olarak bizler, mart ayında Sağlık Bakanlığı’na yapmış olduğumuz çağrımızı yinelemek isteriz. Salgınla mücadelede kaybedilen zamanı geri almak için, bizzat bu alanda sahada olan sağlık uzmanlarının, bağlayıcı olarak bu sürece yön verici olabilmelerini sağlayacak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altındaki mekanizmaların işletilmesini ve ilgili komitelerin ivedilikle işlevsel hale getirilmesini talep ederiz.”