Yükseköğrenim Bilim Kurulu kuruldu… İlk toplantı yarın

Yükseköğrenim Bilim Kurulu kuruldu… İlk toplantı yarın

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Yükseköğretimini bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda yeniden ileriye taşımak maksadıyla bakanlık bünyesinde Yükseköğrenim Bilim Kurulu’nun kurulduğunu belirtti, kurulun ilk toplantısını dijital ortamda yarın gerçekleştireceğini söyledi.
Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde pandemi ilan edilen yeni tip Korona virüs sebebi ile pek çok alanda olduğu gibi KKTC’nin lokomotif alanlarından olan yükseköğrenim alanı da farklı yönlerde ve çok boyutlu etkilenecek olup salgının kontrol altına alınmasından sonra bu alanın sürdürülebilirliği ülkemiz için büyük önem arz etmektedir.
KKTC Yükseköğretimini bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşımak maksadı ile 2019 yılında Bakanlığımız, YÖDAK ve Üniversitelerimizden temsilcilerin görev aldığı bir komisyon oluşturulmuş  “Nitelikli ve sürdürülebilir bir yükseköğrenim alanı geliştirmek, yükseköğrenimin itici gücü ile KKTC’nin uluslararası tanınırlığına, bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak misyonu çerçevesinde ilk kez KKTC Yükseköğrenim Strateji belgesi hazırlanıp bakanlar kurulunda onaylanmıştır. Planlı ve stratejik bir şekilde yükseköğrenime yön vermek için hazırlanan ‘KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesinin’ tamamlanması sonrasında komisyonumuz ilgili belgenin “Eylem Planının” hazırlanması maksadıyla çalışmalarına devam etmiştir.
Değişen ve gelişen şartlar neticesinde Yükseköğrenim alanı ile ilgili olarak ülkemizin geleceği de göz önünde bulundurularak bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda çalışmaları yürütmek amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ve MEKB’dan Dr. Ziya Öztürkler,  Uzm. Senem Y. İnce,  Uzm. Ali Yenen,  Uzm. Targuç Özen; YÖDAK’tan Prof Dr. Akile Büke (Başkan), Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu (Üye) ve akademisyenlerimizden Prof. Dr. Sadık Ülker, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Prof. Dr. Serdar Kum Prof. Dr. Ali Muhtaroğlu, Doç. Dr. Feyza Bhatti, Doç. Dr. Tarık Atan ve Doç. Dr. Birikim Özgür’ün görev yaptığı komisyonumuzun “Yükseköğrenim Bilim Kurulu” olarak çalışmalarına devam etmesi kararı alınmıştır. Kurul çalışmaları doğrultusunda ilk toplantısını da Çarşamba günü gerçekleştirecektir.
Kurulumuz içinden geçtiğimiz bu zor ve önemli günlerde çalışmalarına devam edip ‘Yükseköğrenim Strateji Belgesi’ temelinde yükseköğretim eylem planını da hazırlamanın yanı sıra içinde bulunduğumuz süreçte ve gelecekte yükseköğrenim alanı ile ilgili kararların üretilmesi, uygulanması,  ileriki dönemlerde alanın karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri için dijital ortamda mevcut veriler üzerinden değerlendirmeler yaparak tavsiye nitelikli kararlar üretme amacıyla da çalışmalar yürütecektir.
Bu bağlamda çalışmalarını yürütme istekliliği göstererek bu kurulda yer alan YÖDAK Başkan ve Üyesi ile kurulda yer alan akademisyenlerimize teşekkür ederim.”