GAÜ BESYO’da online eğitim dönemi

GAÜ BESYO’da online eğitim dönemi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, GAÜ BESYO’nun Pandemi sürecinde online, teorik ve uygulamalı derslerin işleniş şekillerini maddeler halinde anlattı.

Acar; Yüksekokulun yapısı gereği insanı konu alan farklı teorik ve uygulamalı dersler bulunduğunu belirterek, bu uygulamalı derslerin;

A) Takım sporları derslerinde görülebileceği gibi çok yakın temaslarının olmasından kaynaklanan risklere sahip olması,

B) Öğretim elamanlarının teknik becerilerin öğretilmesi sırasındaki hataların düzeltilmesinde yakın temasta olabileceği,

C) Yüzme öğretimi gibi derslerde havuz ortamının Pandemi açısından riskler taşıması gibi nedenlerle;

Bu sene yapılacak olan eğitimde, kuramsal dersler online olarak işlenecektir. Güz yarıyılı programlarında bulunan uygulamalı dersler, bahar yarıyılına ötelenmiştir. Bahar yarıyılı açık havada yapılacak bazı dersler açısından avantajlar sunmaktadır. Bahar yarıyılına ötelenen uygulamalı derslerin yerine kredi dengelerini bozmamak açısından aynı kredi değerine sahip bahar yarıyılının kuramsal ( swap sistemi) dersleri gelmiştir.

Bu uygulamaların yüksekokulumuzla benzer programlar uygulayan Türkiye’deki çok sayıda büyük üniversitede de derslerin online olarak gerçekleştirilmesi kararı üniversitelerin kendi aralarında yaptığı genel toplantılarda tavsiye kararı olarak alınmıştır.

Sonuç olarak; Bu riskli dönem risksiz ve en akılcı yöntemle yönetilmiş olacaktır. Öğrencilerle mail ya da telefon yardımıyla yapılan ön görüş alma işlemleri sonucunda, alınan bu ders işleme uygulaması kararının öğrencilerde büyük memnuniyetlere neden olduğu saptanmıştır” ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler