Hastane yangını… “Yapılan çalışmalar fedakarcaydı, ancak organizasyon yoktu”

Hastane yangını… “Yapılan çalışmalar fedakarcaydı, ancak organizasyon yoktu”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı.

İlk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş-Ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Kıb-Tek’teki ihalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlşkin Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığı’nın komiteye yeni ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deprosunda tarihi geçmiş tonlarca ilacın imha edilecek olmasının ana nedenlerinin ne olduğu ve bu konuda ihmalin olup olmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi başkanlığının komiteye ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra, iç tüzüğün 62. Maddesi kapsamında konuşmalar yapıldı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuşmasının başında İdlip’teki şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hastane’de meydana gelen yangın konusundaki görüşlerini de paylaşan Arıklı, Kriz senaryolarına hazırlıklı olunmadığını iddia etti.

Arıklı, “yapılan çalışmalar fedakarcaydı, ancak organizasyon yoktu” dedi.YDP Başkanı Arıklı, koronavirüs şüphesi ile kapıların kapatılmasını da eleştirdi.

(BRT)