“Hemşireler de Covid-19 Bilimsel Kurulu’nda yer almalı”

“Hemşireler de Covid-19 Bilimsel Kurulu’nda yer almalı”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hemşirelik bakımı ve ekip çalışması içerisindeki yeri ve önemi bağlamında, hemşirelerin de Covid-19 Bilimsel Kurulu’nda yer almasının önemine işaret etti.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyesi Prof. Dr. Feray Gökdoğan, Cumhurbaşkanı’na hitaben kaleme aldığı ve basınla da paylaştığı yazıda, toplumun sağlığı açısından hemşirelerin katkı ve çalışmalarının yadsınamayacağını belirterek, hemşirelerin neden Covid-19 Bilimsel Kurulu’nda yer alması gerektiğini anlattı.
HEMŞİRELER COVİD-19 BİLİMSEL KURULU’NDA NEDEN YER ALMALI?
Hemşirelerin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesine yönelik süreçlerin tümünde yer aldığına işaret eden Gökdoğan, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı rolleri doğrultusunda karar verme yetkilerini kullanmakta olduklarını belirti. 
“Hemşirelik, yalnızca istenileni uygulayan, el becerisine dayalı teknik bir meslek olmanın ötesinde, düşünen, yapılan uygulamaları sorgulayan ve bakıma karar verirken bilimsel bilgi ve yöntemleri temel alan bir disiplindir” diyen Prof. Gökdoğan, hemşirelerin, hem kendileri karar vererek tıbbi müdahalede bulunabileceği; hem de bireyin bakımına yönelik alınacak bir kararda etkin rol oynayabileceğine işaret etti.
Prof. Feray Gökdoğan şunları da kaydetti:
 “Hemşireler; sağlık hizmet sunumunda hasta ile en uzun süre birlikte olmaları nedeniyle sağlık ekibi içerisinde sorumluluğu en fazla olan üyelerden biridir. Hemşireler, hastanın durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri ilk önce belirleyebilir ve bu şekilde sağlık ekibinin karar verme sürecine güçlü bir destek oluşturur. Hastanın fiziksel, psikolojik ve ruhsal durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri gözlemleyerek yorumlamaları ve saptamaları oldukça önemlidir.  Özellikle zamanında ve doğru bir şekilde yapılan tıbbi müdahale yaşam kurtarıcı olabilmekte, en küçük gecikme ise telafisi olası olmayan sonuçlara neden olabilmektedir.”