Arıklı: Kapalı Maraş Toplantısı siyasete kurban edildi

Arıklı: Kapalı Maraş Toplantısı siyasete kurban edildi

Cumhuriyert Meclisi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak okutulup onaya sunuşlar bölümüne yer verildi.

Bu bölümde Kamu Çalışanlarının Aylık( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa tasarısı ile Evlilik Dışı Çocuklar yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesi Kabul edildi.

Genel kurul’da Ekonomi Maliye ve Plan Komitesinde Hava Limanları Hizmetler ve limanlar ücretleri değişiklik yasa tasarısının üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca maraş toplantıları konusunda söz aldı…Arıklı, Kapalı Maraş Toplantısının, seçim sürecine denk geldiği için siyasete kurban edildiği görüşünü ortaya koydu.

Maraşın artık açılması gerektiğini ifade eden Arıklı, bunun siyasi iradeyle olabileceğini ancak hükümette böyle bir irade görmediğini ifade etti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, Maraş konusunda, hükümetin gatyri ciddi bir tutum izlediğini belirtti.
Akansoy, konunun, uluslararası hukuğun dışına çıkmadan, kapsamlı çözüm çalışmalarına zarar vermeyecek şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Kapalı Maraş toplantısının, Türkiye Barolar birliği taafından organize edilmesini eleştirdi.

Toplantının, belli bir hedefinin olmadığını kaydeden Özyiğit, “envanter çalışması tamamlandı mı, bilgi verilecek mi” diye konuştu. (BRT)