“Para gelecekmiş gibi hayal kurmaktan ve ufka bakıp beklemekten vazgeçelim”

“Para gelecekmiş gibi hayal kurmaktan ve ufka bakıp beklemekten vazgeçelim”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi. Bu bölümde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemindeki Kamu Çalışanları Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi onaya sunuldu. Tezkere, oybirliği ile kabul edildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.

Özyiğit, “Şimdi bir düzeltme yapılıyor. Bu adım doğru… Terfilerde izlenecek mekanizma için adım atıldı. Peki, tek sorun terfiler mi? Özelleştirme Yasası’nın düzeltmesi nerede? Bir sürü alanda ciddi adaletsizlikler var…Kamu reformu ile bütün adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri giderelim” dedi.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun Türkiye’den gelecek parayla ilgili açıklamasına işaret eden Cemal Özyiğit, “Para Türkiye’den ne zaman gelecek belli değil. Gelecekmiş gibi hayal kurmaktan ve ufka bakıp beklemekten vazgeçelim. Kendi ayaklarımız üzerine nasıl durabiliriz? Biz bunu yapmak isterken bize çelme takıldı. Bu ülkede kaynak da vardır. İrade de olsun. Kamu reformu da bunun için önemlidir. Bu reformu Meclise getirin.” dedi.