O sözleşmeler iptal edilmeli

O sözleşmeler iptal edilmeli

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, “Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Mustafa Evren ile Polat Alper adına akdolunan sözleşmelerin Bakanlar Kurulu kararındaki taşınmaz malların tarifini yansıtmadığı, söz konusu taşınmaz malların devletin kontrolünde kalması gereken taşınmaz mallar kapsamında olduğu nedeniyle ve/veya ilgili Bakanlıkların söz konusu taşınmazları kiralama yetkileri bulunmadığından iptal edilmeleri gerektiğini” bildirdi.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Kıbrıs Çevre Platformu adına Doğan Gürgen’in “2017 yılı içerisinde alınan Bakanlar Kurulu kararları ile orman alanı ilan edilen taşınmaz malların esasen orman sahalarının çoğaltılmasıyla ilgili olmadığı, söz konusu parsellerin tamamen villalar arasında kalan devlete ait rezerv parseller olduklarını, asıl hedefin söz konusu taşınmaz malları hatırı sayılır kişilere kiralamak olduğu yönündeki” başvurusunu inceleyerek, konuyla ilgili raporunu yayımladı.
Dizdarlı basınla da paylaştığı raporda, , Karaman köyü ve Girne’de bulunan orman alanı devlet arazilerinin söz konusu şahıslara kiralanması konusunda; “Ne Sayın Polat Alper’e ne de Sayın Mustafa Evren’e kiralanan araziler 19/2003 sayılı Yasa kapsamında değildir ve bu Yasa kuralları çerçevesinde kiralanması da mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
Raporda, “ Sayın Polat Alper ve Sayın Mustafa Evren’e kiralanan araziler Fasıl 60 Orman Yasasının 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yüksek orman ilan edilmiştir. “Major Forest” sözcüğü daha büyük veya esas ormanı, “Minor Forest” ise daha küçüğünü ifade etmektedir. Yüksek Orman Arazisi”leri hiçbir şekilde kiralanamayacağından bir yasası mevcut değildir. Görülüyor ki İdare bu durumu kullanarak keyfi işlem yapmaktadır” denildi.
Raporda KKTC Anayasasının 159’uncu maddesi tahtında ve 23 Kasım 1983 tarih ve Ç(K-1) 880-83 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararı Açısından Devletin Kontrolünde Kalması Gereken Orman Sahaları” arasında olan bir taşınmaz malın, gayrı yasal olarak 3022 Koçan tahtında özel bir şahsın mülkiyetine verildiği ve bilahare başkasının mülkiyetine verilmiş olan söz konusu taşınmaz malın Polat Alper’e kiralandığı kaydedildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi.
“KKTC Anayasasının ve 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcar Yasası’nın ilgili hükümleri incelendiğinde Sayın Polat Alper ile Sayın Mustafa Evren’in söz konusu arazileri kiralamak için belirtilen koşullara uymadıkları veya Anayasa ve yasada belirtilen nitelikleri taşımadıkları açıkça görülmektedir.

Orman Dairesi Müdürlüğü kira sözleşmesini yaparken 19/2003 sayılı yasada belirtilen başvuru şeklini dikkate almadığı ve söz konusu taşınmaz malların yasada belirtildiği şekilde bir başvuru yapılmadan kişilere verildiği görülmektedir. Yine söz konusu arazilerin kira bedelleri keyfi bir şekilde Değerlendirme ve Kira Takdir Komisyonu tarafından bir saptama yapılmadan tespit edildiği saptanmıştır.
19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’na tabi olmayan işlemler ve/veya yapılan Kira Sözleşmeleri yasaya aykırıdır. Kamu yararı gütmeyen ve özel kişilere avantaj sağlamaya yönelik yapılan işlemlerin iptal edilmesi gerekmektedir.

KKTC Anayasasının 40’ıncı maddesi tahtından herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet bu amaçla gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
Netice itibarıyla, tüm belirttiklerimiz ışığında, ilgili tarihlerde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Sayın Mustafa Evren ile Sayın Polat Alper ile akdolunan sözleşmelerin Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki taşınmaz malların tarifini yansıtmadıkları, söz konusu taşınmaz mallar Devletin kontrolünde kalması gereken taşınmaz mallar kapsamında oldukları nedeniyle ve/veya ilgili Bakanlıkların söz konusu taşınmazları kiralama yetkileri bulunmadığından iptal edilmeleri gerekmektedir.”

Benzer Haberler