“Sosyal adaletin sağlanmadığı toplumların geleceği olmaz”

“Sosyal adaletin sağlanmadığı toplumların geleceği olmaz”

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Dünya Sosyal Adalet Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, sosyal adeletin önemine dikkat çekti.

Hablemitoğlu, sosyal adaletin ulusların içinde ve arasında barışçıl bir yaşam için temel bir ilke olduğunu ve insanların cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, din, kültür ya da fiziksel ve zihinsel engel farklılıkları nedeniyle karşılaştıkları ayrımcılığı ve dışlanmayı ortadan kaldırma hedefinin bulunduğunu dile getirdi.  “Birleşmiş Milletler dünya sosyal adelet gününün birincil amacının insanların eşit, refah içinde, ayrımcılığa, şiddete, sömürüye maruz kalmadan mutlu ve barış içinde bir yaşam sürdürebilmelerini vurgulamak olduğunu belirtiyor” diyen Hablemitoğlu, bu doğrultuda Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi’nin ülkelerin gündemine getirildiğini ifade etti.

“Eşitsizliğin insanların yaşamında yaratacağı boşlukları sosyal adalet kapatabilir’’

  Hablemitoğlu, Sosyal Adalet Bildirgesi’nin, her alanda gösterdiğimiz tüm çabaların odağında “sosyal adalet”in yer almasını, nihai olarak yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedeflediğini ve bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen temanın önemli ve anlamlı bir mesaj verdiğini dile getirdi. Mesajın “Eşitsizliğin insanların yaşamında yaratacağı boşlukları sosyal adalet kapatabilir’’ olarak belirtildiğini dile getiren Hablemitoğlu, “Bu tema, sosyal adaletin hem kavramsal hem de eylem olarak bir misyonu olduğunu bize söylüyor. Bu misyon, herkes için sosyal adaleti aramak, kalkınmayı insanlık onurunu koruyarak eşitsizliklere yol açmadan gerçekleştirmek ve kalkınmanın kazanımlarından tüm insanlığın adil olarak pay almasını sağlamaktır. Sosyal adalet bir inanç ve erdemdir. Sosyal adaleti; ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların, çocukların, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin haklarını desteklediğimiz zaman ilerletebiliriz” dedi. Hablemitoğlu, bunun için de, istihdam, sosyal koruma, yardım ve sosyal destek, çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler konusunda temel ilkeleri ve hakları benimseyerek yaşama geçirebilirsek, herkes için adil bir yaşamı güvence altına alınabileceğine dikkat çekti.

Sosyal adalet, kimseyi dışarıda bırakmayan toplumlar inşa etmek için bize bir yol haritası belirler

“Elimizdeki veriler, bugün yeryüzünde 2 milyardan fazla insanın kırılgan bir yaşam sürdürdüğünü, bu insanların yaklaşık 500 milyonunu  gençlerin ve kadınların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Dünyada tüm çalışanların %60’ından fazlasının herhangi bir iş sözleşmesi yok” diyen Hablemitoğlu, “Kabul edelim ki, sosyal adalet, kimseyi dışarıda bırakmayan toplumlar inşa etmek için bize bir yol haritası belirliyor. Bu noktada  ilgili meslek alanlarının sahadaki müdahalelerine daha fazla yer açarak sosyal adaletin ilerletilmesine katkıda bulunabiliriz. Sosyal adaleti sağlayamıyorsak yoksulluğun derinleşeceğini ve toplumların bir geleceği olmayacağını anlamak durumundayız” dedi.