Vicdani Ret’cilere çağrı: Av resimlerini silip, Call of Duty CD’sini atalım

Vicdani Ret’cilere çağrı: Av resimlerini silip, Call of Duty CD’sini atalım


Rasıh REŞAT-KIBRIS POSTASI

Son günlerde iyice alevlenen Vicdani Ret hak mı değil mi tartışmalarının neresinden tutacağımı düşünürken, bizim Basın Emekçileri Sendikası’ndakiler, onun doğum günü olmadığı halde pastadaki mumu üflemek için çırpınan çocuklar gibi vicdani retçi olduklarını açıklayıverdiler. “Ya sizin doğum gününüz değil. Sıranızı bekleyin” diyesim geldi ama askerliklerini şanla şerefle yapmış iki arkadaşımızın vicdani retçi olma heveslerini kırmak istemedim.

O nedenle olayı biraz araştırmaya koyuldum.

Bildiğimiz kadarıyla hükümetin dört ortağı vicdani ret konusunda bir gevşek mutabakata varmışlar. Bakanlar Kurulu’nda bir takım konularda fikir birlikleri oluşmuş ve önümüzdeki hafta vicdani reddin resmi bir hak olması için gerekli yasa tasarısı da şekillenecek gibi görünüyor.

Bağırıp çağırıp slogan atacağıma ve Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı şaheserindeki gibi, kadın öğretmene Şaban adına yazılan aşk mektupları eşek şakasını topluca üstlenen Hababam Sınıfı gibi, “Ben yazdım, ben yazdım, hayır ben yazdım” diyerek, sol yumruğum havada “ben de vicdani retçiyim” diyerek ayağa kalkacağıma bu vicdani ret konusunda bizim hükümet ne yapıyor ona bakayım dedim.

Güvendiğim kaynaklardan toparladığım bilgilere göre hükümet bu konuda bir fikir birliğine varmış durumda. Hatta askeri makamların da içine sindirebileceği bir formül de oluşmuş bulunuyor.

Vicdani ret KKTC’de yasal mevzuata göre hak olacak. Ancak her önüne gelen ben vicdani retçiyim diyemeyecek. Örneğin avlanma ruhsatı olup Facebook’ta belinde sayısız keklık ile poz veren arkadaşlarımız vicdani retçi oldukları ilan ettikleri andan itibaren, kurulacak komisyon tarafından vicdani retleri reddedilecek. Aynı şekilde paintball da arkadaşlarına boya kapsülleri atarak silahla zevk yaptıkları tespit edilenler de bu vicdani ret meselesine dahil olamayacaklar.

Bunun kararını bir komisyon verecek.

Komisyonda askeri bir yetkili, Cumhurbaşkanlığı’ndan bir temsilci, sosyolog, psikolog ve bilumum vicdan ölçebilecek kapasitede olduğu düşünülen kişiler dahil olacak.

Bu komisyon çoğunlukla kişinin vicdani retçi olduğuna kanaat getirirse, o zaman askerlik görevi yerine başka bir görev yapması istenecek. Ancak anladığım kadarıyla bu görev yine askeri kışlada olacak ve askeriyenin, savaşla ilgili olmayan, sosyal sorumluluk ya da idari işlerinde yapılması istenecek. Bu görev süresi içerisinde vicdani retçilere silah verilmeyecek ve üniforma giymeleri istenmeyecek. Vicdani retçi askerliğinin süresi ise mevcut askerlik süresinin bir buçuk ya da iki katı olacak. Yani “Ben silah tutmam. İnanışlarıma ve ideolojime aykırıdır” diyen arkadaşlar, komisyon onay verirse, silah tutmayı kabul edenlerden hatırı sayılır bir miktarda daha fazla ‘anti militarist bir askerlik’ yapmak durumunda kalacaklar. Yani asker olmayacaklar ama sivil olarak askere çalışacaklar. Emir almayacaklar belki ama omuzları dekore edilmiş birileri onlara ne yapacaklarını söyleyecek, onlar da yapmak durumunda kalacaklar.

Bizde bildiğim bir belki iki kişi dışında askerlik görevini vicdani ret ilan ederek yapmayı reddeden kimse yok. Onlar da yurt dışına kaçarak vicdani retçi olabildiler. Bizdeki vicdani retçiler “seferberlik retçileri”dir aslında. Onlara da sözüm yok hani. Ellerini vicdanlarına terhis olduktan sonra koymuş olabilirler. Ama hükümetimiz onları düşünmüş bildiğim kadarıyla.

Seferberlik denen şeyin kaldırılması için de bir fikir birliği oluşmuş durumda. Hükümete göre seferberlik, bir sürü göbekli adamın boşu boşuna kışlalara toplandığı ve habire ağaç altlarında vakit geçirip bedava yemek yediği, askeri amaçlara hizmet etmeyen, israftan başka bir işe yaramayan gereksiz bir işlem. O nedenle seferberlik vicdani ret yasası ile birlikte kaldırılması düşüncesi de hakim.

O yüzden askerlik yapmak istemeyen arkadaşlara duyurulur. Facebook’taki av fotoğraflarını derhal silin, paintball’da geçirdiğiniz o harika günü de unutun, unutturun, playsation’da online olarak Call Of Duty oynamayı artık bırakın.

Benzer Haberler