Casinolar ve kara para…

Casinolar ve kara para…

Derviş Kemal Deniz’in Kıbrıs gazetesindeki ‘KKTC vatandaşlarının casinolara girişi’ başlıklı yazısı…

Derviş Kemal Deniz

Geçtiğimiz haftalarda hükümetin tüm bakanlarının yer aldığı basın toplantısında Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın KKTC vatandaşlarının casinolara girişi ile ilgili söyledikleri kamu oyunda bir tartışmanın başlamasına yol açmıştır.

Aslında Serdar Denktaş’ın söyledikleri ilk defa telaffuz edilmiş bir şey değildir. 2006 yılında CTP-DP koalisyonunda da bu konu gündeme getirilmiş ve uzun süre tartışılmıştır. Yani bugün basında okunanların benzerlerini 2006’daki yerel gazetelerde de görebilirsiniz.

Serdar Denktaş’ın ortaya attığı KKTC vatandaşlarının casinolara girişi ile ilgili görüş bana göre doğru bir görüştür. Bugün bu görüşe karşı çıkanların dikkatli bir şekilde beş yıldızlı otellerin önünde park edilmiş kaç tane KKTC plakalı araba olduğuna bakmalarını öneririm. Eminim ki birçoğumuz bu gerçeğin farkındayız.

KKTC’de turizm sektöründe önemli bir yeri olan casinoların ülkenin farklı sektörlerine olumsuz etki yaptığını da biliyoruz. Üniversite sayısının gittikçe arttığı ülkemizde havaalanından başlayarak Lefkoşa ve Girne’ye giden yolun sağlı sollu casino reklamları ile çevrili olması bu sektörün gelişmesine faydalı olmaz. Hatta aksi tesir de yapar. Bir de casinoların müşterileri için sağlamakta olduğu izaz ve ikram, restoran sektörünü de aksi yönde etkilemektedir. Psikologların kumar alışkanlığı ile ilgili uyarılarını da unutmamak gerekir.

Casinolar ile ilgili söylenecek bu kadar aksi konular olsa da, KKTC’nin ekonomik açıdan karşı karşıya olduğu sıkıntılar casino sektörünün gelişiminin de bir ekonomik açılım olduğunu göstermektedir. Ambargolar altında yaşayan bir ülkenin sunabileceği farklı hizmetlerden biri de casinoların verdiği hizmetlerdir. Yıllardır dünyadan izole edilmişliği dile getirilen KKTC’nin bazı durumlarda farklı sektörlere de imkan açması kaçınılmazdır.

Casinoların ülkemiz ekonomisine katkıları ve zararları ile ilgili yukarıda belirttiğim kısa açıklamaya ilave olarak esas konumuz olan KKTC vatandaşlarının neden casinolara alınması yolunun açılması gerektiği üzerinde duralım.

Daha önce de belirttiğim gibi hepimiz biliyoruz ki yasal olmasa da KKTC vatandaşları casinolara girmekte ve bu casinolarda her türlü oyunu oynamaktadırlar. Bu konuda en güzel kanıt kapıdaki KKTC plakalı araçlar ile hafta sonu düzenlenen sanatçılı yemeklerde görülen KKTC vatandaşı kişilerdir. Durum böyle iken yasa dışılığı destekleyici tutuma girmek ancak bazı kesimlere fayda sağlamaktadır. Bu yasak gayri yasallığı getirdiği gibi KKTC devletinin denetim yapma etkinliğini de azaltmaktadır.

2005 yılında KKTC’nin kara para aklama listesinde bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. 2003 yılında alındığımız bu kara para aklama listesinden çıkışımız için çok büyük çabalar verdiğimizi de söyleyebilirim.

Dönemin Ekonomiden Sorumlu Bakanı olarak İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nda en üst düzeyde yapılan toplantılarda KKTC’nin kara para kapsamından çıkarılması için neler yapıldığını çok iyi biliyorum. Bu toplantılarda KKTC olarak önümüze konulan 3 önemli konu KKTC’nin kara para ile mücadelede göstereceği kararlılıkla çözülmesi gerekmekteydi.

Neydi bu KKTC’yi kara para aklayan ülke statüsüne koyan önemli üç konu?

Konular sırası ile casinolar, offshore şirketler ve serbest bölge faaliyetleri olarak sıralanmaktaydı. Bu konuların en başında casinoların faaliyetleri yer almakta idi. O tarihte mevcut olan Casinolar Yasası’nın yetersiz olması casinoların faaliyetlerinden gelen paraların bankacılık sistemine düşmesinde büyük sıkıntılar oluşturmaktaydı.    Bu nedenle KKTC’ye yapılan öneriler arasında Casinolar Yasası’nda kara para aklama ile de ilgili maddeler yer alması şartı bulunmaktaydı. Bu bağlamda yapılması gerekenlerin başında da casinolara girişlerde her giren için kimlik kontrolü yapılması ve buna olanak sağlamak için üyelik sisteminin geliştirilmesi yer alıyordu. O zaman Ekonomi ile Turizm bir bakanlık altında olduğu için gerekli değişiklikler Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve casinolara sunulmuştur.

Casinolara sunulan değişikliklerin en önemlisi girişte kimlik tanımı yapılması, üyelik şartı getirilmesi ve bu şartlara uyan yerli yabancı herkesin casinolara girmesi idi.

KKTC yetkilileri casinoları ancak bu şekilde kontrol edecek, KKTC vatandaşlarının casinolara giriş çıkışları kayıt altına alınacak, bu da ülkede kayıt dışından gelen paranın casinolara girişinde tespitini bir yere kadar kontrol altına alacaktı. Bir de KKTC vatandaşları üyelik hakkı almak için Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı vergi ödediğine dair belgeyi sunmak zorunda idi.

KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanlığı bu değişiklikleri içeren Casinolar Yasa Tasarısı’nı uluslararası bankacılık mercileri ile paylaşmış ve her ne kadar yasayı geçirmemiş olsa da ülke 2007 yılında kara para kapsamından çıkarılmıştır.

Yasanın istenilen şekilde geçirilmemesinde en büyük engeli casinocular birliği çıkarmış ve üyelik sistemine sert tepki göstermişlerdir. Bu nedenle o gün üyelik sistemine ve KKTC vatandaşlarının casinolara bu yolla girmesine karşı olanlar ile bugün Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışılıkla mücadelesinde ve denetimi etkili kılacak girişiminde engel olmaya çalışanlarla aynı argümanı savunmaktadırlar.

KKTC’nin kara para aklayan ülke konumundan çıkması için harcanan zaman ve çaba çok büyüktü. O zaman bunu başardık. Bunu başardık demek bundan sonra bu konuda ülkemizin tekrar aynı kapsama alınmayacağı anlamına gelmez.

Son zamanlarda casinolardan aktarılan paraların Türkiye’nin bazı bankaları tarafından kabul edilmediğini çok iyi biliyoruz. Aslında bu konun ciddiyetine bakıp konuyu iyi değerlendirip çok süratli hareket etmek gerekmektedir.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren hiçbir banka sağlam bir yasal temele oturmayan Casinolar Yasası’na bağlı çalışan casinoların paralarına dokunmak istemez. Halbuki KKTC’de Casinolar Yasası uluslararası normlara göre hazırlanıp yürütülürse KKTC’nin casino faaliyetlerinden gelen paraların bankacılık sisteminde rahatça dolaşmasına olanak sağlanmış olacaktır.

Bu aşamada Serdar Denktaş konuyu açmış iken olumlu bir hareketle dünyanın kabul edeceği şekilde casinoların çalışmasını sağlayan bir yasayı ortaya koyarsak bundan herkes fayda görür.

Bir de bet ofislere KKTC vatandaşları rahatlıkla girebilirken casinolara girmelerinin yasak olması da biraz komik durmaktadır.

Kaynak: Derviş Kemal DENİZ-Kıbrıs Gazetesi

Eski Ekonomi Bakanı

Benzer Haberler